interview

VERSIONS en het comment als medium

26-11-2009


Interviews met Contant Dullaart, Martijn Hendriks, Harm van den Dorpel, Theo Watson door Annet Dekker, november, 2009

Sinds het ontstaan van web 2.0 is internet de plek bij uitstek voor de ontwikkeling en verankering van collectief auteurschap. De snelheid, het gemak en de alomtegenwoordigheid maken internet uitermate geschikt om snel ideeën te lanceren, op elkaar te reageren of bestaand werk aan te passen en opnieuw te gebruiken.

Collectief auteurschap kreeg in de loop van de vorige eeuw al een vaste plaats in de beeldende kunst, voortkomend uit ontwikkelingen van gesloten naar meer open kunstvormen, van statische objecten naar dynamische processen en van contemplatieve perceptie naar actieve participatie. Van de ‘author as producer’ (Walter Benjamin, 1934) via de ‘death of the author‘ (Roland Barthes, 1968) wordt het begrip van het gedistribueerd of gemeenschappelijk auteurschap steeds gangbaarder.

Kunstwerken die voortkomen uit collectieve processen op internet bevinden zich op een continuüm met andere werken, referenties en commentaren, wat leidt tot verschillende versies en vormen van één werk. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst daagde een aantal kunstenaars uit om internet tijdelijk te verruilen voor de statische ruimte van de galerie. De vraag is natuurlijk hoe zij deze vertaalslag maken. In korte email- en skype-interviews en in één live interview vroeg Annet Dekker de kunstenaars naar de waarde van samenwerking en van het elkaar becommentariëren via internet.