organisatie

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst is gesloten met ingang van 1 januari 2013.


Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) bevordert een vrije ontwikkeling, toepassing, verspreiding van, en reflectie op nieuwe technologieën binnen de beeldende kunst. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst ondersteunt de mediakunst op drie kerngebieden: presentatie, onderzoek en collectie en biedt via faciliteiten een uitgebreide dienstverlening voor kunstenaars en kunstinstellingen. Hierbij horen ook educatieve programma’s die voor alle activiteiten ontwikkeld worden.

Het NIMk wordt structureel ondersteund door het Ministerie van OCW en de Gemeente Amsterdam.
Het NIMk is powered by BeamSystems


Presentatie
De afdeling presentatie richt zich op de vertoning van mediakunst. Deze afdeling organiseert onder andere tentoonstellingen in de galerieruimtes van het Instituut. De langlopende groeps- en thematentoonstellingen, zoals solopresentaties, retrospectieven of exposities in samenwerking met andere instellingen, zijn museale presentaties. Ze geven op een heldere manier inzicht in een oeuvre of thema. Tussen de langlopende tentoonstellingen door is er ruimte voor meer experimentele presentaties zoals korte tentoonstellingen, symposia, screenings en live performances in beeld en geluid. Ook worden activiteiten buitenshuis georganiseerd.

Collectie

Sinds het ontstaan van het Nederlands Instituut voor Mediakunst in 1978 is een omvangrijke collectie video- en mediakunst samengesteld waaraan voortdurend nieuwe werken worden toegevoegd. De collectie omvat inmiddels meer dan veertienhonderd werken, variërend van de eerste experimenten van bekende nationale en internationale kunstenaars tot recente produkties van opkomende talenten. Bijna alle werken, inclusief de installaties, worden aangeboden voor zowel nationale als internationale exposities en vertoningen.

Distributie
Om een breed publiek kennis te laten nemen van mediakunst voert het Nederlands Instituut voor Mediakunst een actief distributiebeleid. Videotapes en media-installaties uit de collectie zijn te zien op nationale en internationale festivals, manifestaties en tentoonstellingen, in galeries, musea en andere kunstinstellingen.

Onderzoek
Het Nederlands Instituut voor Mediakunst ondersteunt het onderzoek van kunstenaars naar het gebruik van nieuwe media binnen de beeldende kunst. Kunstenaars kunnen met elkaar in contact komen, samenwerken, experimenteren en nieuwe werken tot stand brengen.

Conservering
Het Nederlands Instituut voor Mediakunst heeft zich vanaf 1992 ontwikkeld als expertisecentrum voor de conservering van mediakunst. Het instituut ontwikkelt en verricht onderzoek naar modellen en theorieën op dit gebied. Bovendien restaureert en conserveert het instituut (particuliere) videocollecties.

Faciliteiten/Diensten
Het Nederlands Instituut voor Mediakunst beschikt over een breed scala van dienstverlening: postproductie, conservering en ICT en biedt een spreekuur aan kunstenaars aan voor technische vragen.

Educatie
Voor alle kerntaken heeft het Nederlands Instituut voor Mediakunst structureel educatieve programma's ontwikkeld. Deze bieden een variërend aanbod voor de verschillende doelgroepen, zoals het algemeen publiek, middelbare scholen, kunstvakonderwijs en specialisten (kunstenaars, kunsthistorie en conservatoren).