conservering

NIMk Conservering is gestopt per eind 2012

Meer informatie


Het Nederlands Instituut voor Mediakunst heeft zich vanaf 1992 ontwikkeld als expertise-centrum voor de conservering van mediakunst. Het instituut onderzoekt en ontwikkelt op dit gebied modellen en theorieën. Bovendien worden conserverings- en opslag services geboden voor kunstinstellingen en kunstenaars Diensten conservering

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst onderzoekt de registratie en conserveringsmethoden voor mediakunst en speelt een (internationaal) prominente rol bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe methoden en technieken op dit gebied. Gezien de hoeveelheid van mogelijke vraagstellingen zal de productontwikkeling altijd bepaald worden door de aanwezige kennis en competentie, als ook door de vraag vanuit de markt. Rekening houdend met deze voorwaarden richt het Instituut zich momenteel op de drie onderstaande gebieden van conserveringsonderzoek:

Conservering van videokunst
Conservering van installaties
Conservering van live art/performances


Naast onderzoek en diensten op het gebied van de actieve conservering staat ook de passieve conservering centraal: de hantering, opslag en registratie van mediakunst. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst ontwikkelt modellen en handleidingen voor registratie mediakunstwerken en geeft advies hierover. De geconserveerde videokunstwerken zijn bovendien onder beheer bij het Nederlands Instituut voor Mediakunst.Projecten: