Distributie

NIMk Distributie is gestopt per eind 2012

Meer informatie


Om een breed publiek kennis te laten nemen van mediakunst voert het Nederlands Instituut voor Mediakunst een actief distributiebeleid. Video's en media-installaties uit de collectie zijn te zien op nationale en internationale festivals, manifestaties en tentoonstellingen, in galeries, musea en andere kunstinstellingen. De video's en installaties zijn gedocumenteerd in de online catalogus. In de mediatheek kunnen alle werken uit de collectie worden bekeken op viewingsets.


Tapes en DVDs
reguliere vertoning tentoonstellingen en screenings, educatieve vertoning
Videowerken uit de NIMk collectie zijn te huur op  DVD (PAL), Betacam SP (PAL) en als HD video file. Voor andere formaten en NTSC worden extra productiekosten gerekend, waarvan de hoogte afhankelijk is van de lengte van het werk.
Een werk kan alleen gehuurd worden als er een geplande vertoningsdatum is. Voor vertoningen buiten Nederland, moet een order minstens drie weken voor de geplande vertoningsdatum geplaatst worden. Voor educatief gebruik worden lagere tarieven gehanteerd, zie hiervoor de huurvoorwaarden.

Standaard vertoningsprijzen:
Eén vertoning € 50,- per titel
Vervolgvertoning € 10,- per titel

Online distributie
enkel educatieve vertoning
Videowerken uit de NIMk collectie zijn ook te huur voor online vertoning: de geselecteerde werken worden voor een bepaalde periode via de online catalogus van NIMk beschikbaar gesteld in Quicktime-formaat.
Deze vertoningswijze is specifiek bedoeld voor educatief gebruik door docenten en studenten in een onderwijscontext. Voor online educatief gebruik worden lagere tarieven gehanteerd, zie hiervoor de huurvoorwaarden.


Installaties
Voor tentoonstellingen van installaties verschillen de formaten en huurprijzen per werk. Neem voor informatie over vertoningsvergoedingen, apparatuur, ruimtelijke condities, opbouw en vervoer van installaties, contact op met onze distributiemedewerkers.

Speciale verzoeken
Neem voor nadere informatie over tentoonstellingen, uitgebreide programmaverzoeken, of de verkoopvoorwaarden van videowerken, graag contact op met één van onze distributiemedewerkers.


Hoe werken uit de collectie aan te vragen?
1. Lees eerst de huurvoorwaarden zorgvuldig; daarin staan alle procedures betreffende formaten, betaling, verzending en retourzending, voorwaarden en de aanvraag van stills.
2. Lees ook de copyright overeenkomst zorgvuldig.
3. Voor de aanvraag van werken is een online bestelformulier beschikbaar.
 Huurvoorwaarden
Een video uit de collectie huren, hoe werkt dat? lees meer »
 Copyright Overeenkomst
Auteursrechtelijke Bepalingen en de Licensieovereenkomst lees meer »

Nieuw werk
Kunstenaars worden van harte uitgenodigd hun werk voor te stellen voor distributiedoeleinden. De distributieafdeling van het Nederlands Instituut voor Mediakunst voert een niet-individueel promotiebeleid voor mediakunst waarbij video's en installaties aan professionals, instituten en relaties worden gepresenteerd. Werken die zijn ingezonden voor distributie worden bekeken en geselecteerd door een selectiecommissie, bestaande uit distributie en tentoonstellingsmedewerkers van het instituut. Previews kunnen ieder moment worden ingestuurd, bij voorkeur op DVD en graag met aanvullende informatie op papier, zoals een CV en synopsis. Door het grote aantal inzendingen kunnen we helaas niet met iedereen persoonlijk contact opnemen. Preview DVD's  worden niet geretourneerd, tenzij anders afgesproken.