Artist in residence van april - juni 2007


Usman Haque is een architect die zich specialiseert in reagerende omgevingen, interactieve installaties, digitale interfaces en performances. Robin Davis is een systeem ontwikkelaar aan het Goldsmiths College. Hun gezamelijke kennis uit zich in zowel het ontwerpen van fysieke ruimtes als het maken van de software en systemen die deze ruimtes tot leven brengen. Met hun installatie Evolving Sonic Environment (ESE) draaien Haque en Davis het proces om. Deze keer bepaald de directe aanwezigheid van het publiek de akoestieke omgeving. Meerdere units van speakers, microfoons en elektrische printkaarten hangen aan het plafond, waarbij elk een geluid afgeeft met een andere frequentie. Wederzijdse communicatie tussen de units balanceert de geluiden en onderhoudt het gevoelige sonische ecosysteem dat in de ruimte wordt opgebouwd.De communicatie tussen de verschillende units ontstaat door veranderingen in geluid in plaats van elektriciteit. Door simpelweg het frequentie bereik te veranderen, aan het begin (input) of aan het eind (output), communiceren zij via een ander kanaal. Hierdoor gaan verschillende groepen binnen meerdere frequentie bereiken communiceren, een dergelijk koppelingsysteem is te vinden in gesimuleerde zenuwstelsels.

Als bezoekers de ruimte betreden beïnvloeden zij ook de akoestieke omgeving en verandert de generatie ineens in een nieuw ecosysteem van geluid. Buiten de ruimte bevindt zich een representatie van het gedrag van de ruimte, een visuele real time frequentie scan van de ruimte. Tegelijkertijd is dit ook via het internet te volgen. Haque wil met de verschillende onderdelen de geschiedenis van een 'society of sonic devices' opnemen en bekijken. In tegenstelling tot traditionele aanpak om neurale processen na te bootsen, waarbij het meestal gaat om digitale beeldscherm simulaties, is ESE gebaseerd op analoge onderdelen en is het een fysieke installatie waarin bezoekers zelf kunnen zien en horen hoe hun bewegingen en geluiden het zenuwstelsel beïnvloedt.Tijdens het residency onderzoeken Haque en Davis in hoeverre het collectieve gedrag van de units beïnvloedt wordt als de ruimte bezet wordt door mensen en mobiele objecten, om op deze manier een 'perceptie' van de ruimte ontwikkelen. In eerdere versies van de installaties maakten Haque en Davis vooral gebruik van hoge tonen waardoor de relatie met het werk voor de bezoeker niet altijd even duidelijk herkenbaar was. Door nu te werken met vooral lage frequenties kan de bezoeker door middel van bijvoorbeeld fluiten of andere geluiden makkelijker communiceren met het werk en zijn of haar invloed binnen het systeem eerder herkennen.
ESE gedraagt zich als een 'mensen-sensor' hoewel er er geen detectie sensoren in de individuele units ingebouwd zijn. Haque en Davis kijken in hoeverre een interactieve ruimte geconstrueerd kan worden en op welke manier de ruimte een eigen representatie opbouwt met behulp van een netwerk van autonome objecten.

De objecten werken als simpele zenuwen, 'cascading' tijdens hoge activiteit en in lange periodes van lage activiteit veranderen zij hun drempel, ogenschijnlijk verveeld door de zich herhalende inputs. Zodra ze genoeg input energie gehad hebben geven ze ineens uit zichzelf een continue geluid dat bestaat uit wisselende frequenties.

ESE staat in de traditie van complexe analoge systemen die de grens tussen kunst en wetenschap overschreiden. Vanuit een technisch oogpunt zou ESE dertig of veertig jaar geleden gebouwd kunnen zijn. Maar hoewel de techniek al lang bestaat is het concept actueel en wordt het zelfs binnen het veld van de kunstmatige intelligentie positief ontvangen.Evolving Sonic Environment
is onderdeel van de tentoonstelling (in)visible sounds, een tentoonstelling waarbij kunstenaars zich richten op onzichtbare technologieën die ons dagelijks leven steeds meer zijn binnengedrongen.
(in)visisble sounds maakt deel uit van het 5 Days Off Media festival.

Usman Haque
http://www.haque.co.uk/evolvingsonicenvironment.php

Robert Davis
http://homepages.gold.ac.uk/rdavis/

Robert Davis
is Systems Developer in the Psychology Department, Goldsmiths College, has an extensive background in both digital and analog electronics and has developed a number of electronic and computer based systems, mainly for research including: software/hardware for virtual reality based research; polygraphs for presence research; systems for precision colour and temperature measurement and generation; infrasonic/ultrasonic acoustical devices; random signal generation and processing for anomalistic psychology research; and a number of eye tracking systems for research in relation to addiction and schizotypy. He has experience with artificial intelligence systems, in particular with artificial neural networks in communications and signal classification.

http://homepages.gold.ac.uk/rdavis/index.php?c=102