Intro


Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk), de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Virtueel Platform (VP) gaan de komende twee jaar de videokunstwerken uit Nederlandse openbare mediakunst-collecties conserveren. In combinatie met een onderzoek naar computer-gebaseerde kunstwerken "Born Digital Art" en een onderzoek naar de toegankelijkheid van mediakunst in openbare collecties vormt dit het project:

Conservering Mediakunst Collecties Nederland

Mediakunst, waarvan videokunst de bekendste verschijningsvorm is, is goed vertegenwoordigd in Nederlandse kunstcollecties. De gebruikte technieken en media zijn echter kwetsbaar. De fysieke conservering van videowerken vraagt elke zeven jaar tot tien jaar om aandacht vanwege de noodzakelijke omzetting naar een drager die voldoet aan de actuele technische maatstaven. Verder is het aantal computer-gebaseerde kunstwerken, ook wel aangeduid met de term ‘Born Digital art’, in de afgelopen paar jaar enorm gegroeid, en daarmee ook de behoefte en noodzaak om aandacht te besteden aan conserveringsstrategieën voor deze kunstwerken.

Dit project in Nederland is uniek en wordt nationaal en internationaal als toonaangevend beschouwd door de nationale aanpak van digitale duurzaamheid van mediakunst. De basis van dit project is ongecomprimeerde digitale conservering waarbij de werken uiteindelijk op tape worden bewaard. De ruim 3500 geconserveerde en gedigitaliseerde videokunstwerken uit de periode 1975-2005 afkomstig uit ca. 20 Nederlandse moderne kunstcollecties worden waar mogelijk online toegankelijk. De in dit project ontwikkelde methodieken, protocollen en richtlijnen worden online gedocumenteerd voor (inter-)nationaal geïnteresseerden.

In het project Conservering Mediakunst Collecties Nederland participeert een indrukwekkend conglomeraat van musea en kunstinstellingen: het Van Abbemuseum, Eindhoven; De Appel arts centre, Amsterdam; Bonnefantenmuseum, Maastricht; Museum Boymans Van Beuningen, Rotterdam; Groninger Museum, Groningen; Instituut Collectie Nederland, Rijswijk; Kröller-Müller Museum, Otterlo; Nederlands Instituut voor Mediakunst, Amsterdam (inclusief collecties van het Lijnbaancentrum, Rotterdam, Montevideo en Time Based Arts, Amsterdam); Gemeentemuseum Helmond; Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam; Stedelijk Museum Amsterdam; Centraal Museum, Utrecht, Frans Hals Museum, Haarlem; V2_, Rotterdam; Noordbrabants Museum, Den Bosch en SCHUNCK*, Heerlen.

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst is het kenniscentrum op het gebied van conservering van mediakunst in Nederland en is de spil en uitvoerder van dit project.