image: JODI Geo Goo (Collectie NIMk)

Digitale kunst vaker in musea

Amsterdam 6 april 2012 – Virtueel Platform, NIMk, SBMK en DEN slaan de handen ineen en starten samen met de Digital Art Force (DAF). Deze samenwerking wil er voor zorgen dat digitale kunst in musea vaker getoond en beter gearchiveerd wordt.

Musea lopen tegen allerlei problemen aan met het verzamelen, beheren en presenteren van digitale kunst. Dat blijkt uit “Born-digital kunstwerken in Nederland” een onderzoek dat de vier organisaties vandaag presenteren. Een direct gevolg van het onderzoek is de start van de Digital Art Force (DAF), een initiatief van de bovengenoemde partijen om de geschetste problematiek aan te pakken.

Het aantal born-digital kunstwerken - zoals artistieke websites, games en interactieve installaties ­- groeit met de dag. Deze kunst, gemaakt en gepresenteerd met digitale middelen, stelt andere eisen aan beheer en behoud dan fysieke kunstcollecties zoals een schilderij of sculptuur. Er is bij musea behoefte aan meer kennisdeling en ondersteuning bij het verzamelen, beheren en presenteren van digitale kunstvormen.

Verzamelende instellingen, kunstenaars en producerende en distribuerende organisaties vinden elkaar in de noodzaak om op korte termijn actie te ondernemen om dit hedendaagse, kwetsbare cultureel erfgoed voor de toekomst veilig te stellen. De belangrijkste aanbevelingen van het onderzoek zijn:
- stel born-digital kunstwerken vaker tentoon
- stel voorbeeldcontracten en checklijsten op die musea helpen bij de productie, aankoop en onderhoud van de kunstwerken.
- richt een gezamenlijk kenniscentrum op waar de expertise op het gebied van born-digital kunst gebundeld wordt.

Het onderzoek van Virtueel Platform, Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk), Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is onderdeel van het Project Behoud Mediakunst Collectie Nederland.

Veertien Nederlandse instellingen voor moderne en hedendaagse kunst hebben aan het onderzoek meegewerkt, waaronder het Van Abbemuseum in Eindhoven, het Stedelijk Museum in Amsterdam, V2 in Rotterdam en de Rijksakademie in Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd door Annet Dekker (PhD kandidaat Goldsmiths University, Londen).

Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar in boekvorm bij het Virtueel Platform en als pdf.