workshop

Urban Forensics Walk

Door Walter Langelaar en Katelyn Brand.

De Urban Forensics Walk is een moderne vossenjacht waarin de leerlingen als doel hebben zoveel mogelijk 'onzichtbare' data te verzamelen – of om deze data en registratie juist te ontwijken. Een combinatie van workshop-achtige opdrachten en de vorm van een Situationistische 'detour' of 'urban city dwelling'.
Denk hierbij aan opdrachten als 'vang signalen van wireless beveiligingscamera's op (middels een CCTV-scanner) en vertel het verhaal achter dit beeld', of 'leg een bepaalde route af met een GPS tracker (geocaching) en probeer zoveel mogelijk uit het zicht van de satellieten te blijven'.

Meer specifiek zijn er opdrachten voor GPS, CCTV (wireless security camera's), WiFi (draadloze netwerken), analoge fotografie en locatiebepaling, GoogleMaps en Layar – en registratie van data vindt plaats via diverse kanalen zoals Twitter, geocaching via GoogleMaps, pen en papier en (digitale) fotografie.

Op verschillende niveaus zitten er spel-elementen in de opdrachten, bijvoorbeeld wie de meeste WiFI-SSID's kan verzamelen, of welke groep het meest uit het zicht van de GPS-satellieten is gebleven en dus de minste 'sporen' heeft achtergelaten.

De tocht duurt 45 minuten (per groep/traject/opdracht), voorafgaand hieraan is er een inleiding van een kwartier; uitleg, indelen en het uitdelen van mappen en tools. Per groep is er een begeleider vanuit het NIMk ingedeeld die de groep enigszins kan coördineren en de technische aspecten kan toelichten.

Elke groep krijgt een opdracht mee en de leerlingen krijgen taken, zodat iedereen constant bezig is. Een gedeelte van de groep heeft een digitaal of analoog apparaat om data mee te verzamelen, het andere deel registreert en/of interpreteert die data.
Het wordt een korte maar intensieve tocht. Doordat de mensen in de groep verschillende taken krijgen, wordt er veel output gegenereerd en wordt de stad op verschillende manieren, door verschillende ogen en technieken, verkend. De registraties/interpretaties worden verzameld in een map, alle gegenereerde output wordt verwerkt in een boekje en/of webpagina, en aan de hand hiervan kan bekeken worden welke groep het meest gevonden heeft of juist het minst gevonden is.

Doel van de workshop is dat leerlingen, dmv hun eigen zoektocht, zich meer bewust worden van de vermenging van digitale media en virtuele ruimte met de reele alledaagse ruimte. Mobiele applicaties vinden hun weg op vele manieren in de fysieke ruimte. Tijdens de workshop wordt onderzocht op welke manieren dit gebeurt en in hoeverre er sprake is van een zgn. hybride ruimte van de fysieke en virtuele wereld.

Deze workshop is ontwikkeld bij Worm www.wormweb.nl/ en is geschikt voor de bovenbouw van de mavo/havo en vwo.