Van 08-11-2004 t/m 20-11-2004


Bezoek Pieter Nieuwland College en Gerrit van der Veen College

300 brugklassers, van het Pieter Nieuwland College en het Gerrit van der Veen College, bezochten in november het Nederlands Instituut voor Mediakunst. De leerlingen kregen behalve een rondleiding door de expositie TV Today, ook een workshop aangeboden. In de workshop maakten de leerlingen zelf een talkshow, onder begeleiding van kunstenaar/acteur Bart van Haren.

Televisie heeft als geen ander ons beeld over de wereld gevormd. Sinds de komst van de televisie hebben veel kunstenaars zich gericht op dit medium. In de tentoonstelling TV Today zal een aantal kunstenaars die opgegroeid zijn met het medium, de '2e TV- generatie', de sociale impact van televisie op de massacultuur laten zien. De kunstenaars gebruiken televisie om hun visie, kritiek of gewoon hun werk te laten zien. Binnen deze context zal de nadruk in de TV Today tentoonstelling liggen op programma's die het hedendaagse televisielandschap kleuren: soaps, talk- en gameshows en reality TV.

In de expositie zagen de leerlingen onder andere hoe Matthieu Laurette de Franse televisie infiltreerde als deelnemer van verschillende shows, hoe de sterren van een bingoshow verveeld wachten tot de live uitzending begint en hoe de personages uit de wereldberoemde soap ‘Dallas’ gevangen zitten in hun monitoren, tot het einde der tijden één enkele zin herhalend.

Aansluitend bij deze tentoonstelling, gingen de leerlingen actief aan de slag met het fenomeen ‘talkshow’. Talkshow host Bart van Haren ontsluierde in korte tijd alle geheimen van het maken van een live show. De leerlingen kregen instructies over camera standpunten, en hoe die invloed hebben op hoe je letterlijk en figuurlijk als kijker tegen de dingen aankijkt.

Close-up, totaal, vogelperspectief en kikvorsperspectief werden besproken en direct uitgevoerd door de leerlingen. Camera’s intimideerden, bewaakten het overzicht, keken op iemand neer en tegen iemand op. Aan de controle tafel werd gekozen wat opgenomen werd: camera 1 of camera 2. Dit kiezen werd gedaan door één leerling, die aan ‘DE KNOP’ stond en tijdens het gesprek tussen talkshow host en publiek het laatste woord had: wat wordt er uitgezonden?