presentatie

The Art of Hacking - Kunstenaarspresentaties

Zondag 11 september, 15 uur

ABOLI$H CAPITALI$M NOW! - Harmen de Hoop

The Art of Hacking: Heath Bunting, Harmen de Hoop en moddr_

Zondag 11 september 15 uur, toegang gratis


‘The Art of Hacking’ toont de artistieke praktijk van hacking. De projecten ondermijnen, verbeteren
of omzeilen ‘officiële’ systemen en suggereren alternatieve praktijken met soms activistische
elementen. De kunstenaars Heath Bunting, Harmen de Hoop en het Rotterdamse lab moddr_
presenteren hun artistieke praktijk in relatie tot hacking strategieën.

Het werk van de Engelse kunstenaar Heath Bunting is gebaseerd op het creëren van open en
democratische systemen door het modificeren van communicatie technologieën en sociale
systemen. In ´The Art of Hacking´ toont hij zijn ´Identity Bureau´. Bunting geeft hierin inzicht in
de vele netwerken in de samenleving die je identiteit construeren. Door gebruik te maken van de
netwerken van banken, gezondheidszorg en onderwijs creëert de kunstenaar nieuwe identiteiten.
In zijn ´Identity Bureau´ kun je een juridisch nieuwe Britse identiteit kopen die officieel en legaal is.
Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte.
http://irational.org/heath/

Het werk van de Nederlandse kunstenaar Harmen de Hoop kenmerkt zich doorgaans door
anonimiteit, tijdelijkheid en illegaliteit. Zijn werken zijn (vaak tijdelijke) inbreuken in de openbare
ruimte die niet officieel als kunst te boek staan. Het zijn kleine, heel directe acties die reageren op
het gebruik van openbare stedelijke ruimtes en de regels die daarvoor gelden. In ´The Art of Hacking
nodigt De Hoop bezoekers uit om op een kopieermachine een template voor een flyer met de tekst
ABOLI$H CAPITALI$M NOW! te kopiëren en illegaal te verspreiden. http://www.harmendehoop.com

Het Rotterdamse lab moddr_ hackt digitale ´footprints´, zoals zij in het verleden hebben gedaan
met het project ´Web 2.0 Suicide Machine´ en meer recent doen met `Bin Lover´, een nieuw werk
van moddr_ residence kunstenaar Philipp W. Teister. `Bin Lover´ is een project waarin de content
van onze digitale prullenbakken nieuw leven wordt ingeblazen. Dit werk maakt handig gebruik van
de schijnbare veiligheid op desktops en wordt in ´The Art of Hacking´ naast een aantal verwante
projecten getoond. http://moddr.net