12-02-2005


Symposium over VJ-Cultuur in Paradiso

Symposium over verleden, heden en toekomst van de VJ-cultuur. Door middel van presentaties, voordrachten en een discussie wordt dit fenomeen onder de aandacht gebracht. VJ's, club- en podiumprogrammeurs, ontwerpers, critici, (media)kunstenaars, computerwizards en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om het symposium te bezoeken en een bijdrage te leveren aan de discussie.

VJ-werk is tot nu toe zelden onderwerp geweest van serieus onderzoek of professionele kritiek. De ontwikkelingen in de VJ-cultuur lenen zich echter voor interessante analyses. Het fenomeen is te beschouwen als cultureel verschijnsel: Is het mediakunst of entertainment? Is het onlosmakelijk verbonden met het clubcircuit?
Binnen de huidige visuele cultuur: Is er sprake van een nieuwe beeldtaal? Hoe voorziet een VJ zijn werk van betekenis, inhoud en identiteit?
Of in technologische zin: Wat heeft de professionalisering en democratisering van apparatuur en software voor VJ's betekend? Zijn de ontwikkelingen van invloed op andere media disciplines?

Presentaties en voordrachten van Micha Klein (beeldend kunstenaar / VJ), Marga van Mechelen (UvA), Geert Mul (mediakunstenaar) en Dirk de Wit (Digitaal Platform van IAK en IBK - België).
Discussie onder leiding van Jacqueline Oskamp met Eelko Anceaux (Chemistry), Hans Beekmans (Live Cinema), Arnold Fabrie (Photonic) en Annemie Maes (Looking Glass).

Visual Sensations
is een initiatief van en wordt georganiseerd door Paradiso-Melkweg Productiehuis en het Nederlands Instituut voor Mediakunst. En wordt gepresenteerd op MTV.


Datum: zaterdag 12 februari
Tijd: 11.30 uur – 15.30 uur (in de pauze speciale software presentaties)
Locatie: Paradiso (bovenzaal)
Kosten: € 7,50 / combikaart symposium & finale € 13,50

www.visualsensations.nl