project

Play Out

info

2009


Het Nederlands Instituut voor Mediakunst te Amsterdam heeft de afgelopen 2 jaar onder de naam Play Out een deel van de collecties in haar beheer en haar documentatiecollectie digitaal ter beschikking gesteld. Dit is samen met een onderzoek naar de ongecomprimeerde opslag op harddisks mogelijk gemaakt door een subsidietoekenning in het kader van de regeling Digitaliseren met Beleid (DmB) van SenterNovem.

Na de noodzakelijke eerste digitaliseringsgolf waarbij de nadruk lag op het digitaliseren en het conserveren van de mediakunstwerken, is het nu de hoogste tijd voor de 2e digitaliseringsgolf waarbij de nadruk op het consolideren en ontsluiten van de gegenereerde content ligt. Belangrijkste drijfveer daarvoor vormen de mogelijkheden van digitalisering en internet, die zowel presentatie, distributie als collectie betreffen en een wereldwijd publiek kunnen bereiken.

Begin 2005 heeft het Nederlands Instituut voor Mediakunst in het project Content in Context de eigen collectie autonome videokunst op een streaming server geplaatst en een nieuwe database ontwikkeld. Hierdoor is de distributiecollectie in huis digitaal toegankelijk en kan full screen bekeken worden. Tegelijkertijd is op de website http://catalogue.nimk.nl de distributie collectie online gegaan. Naast beschrijving van de werken kan de bezoeker videofragmenten bekijken en titels, kunstenaars, tijd van ontstaan en thema's via het Internet opvragen.

Het Nederlands Instituut van Mediakunst beheert de grootste videokunst-collectie van Europa bestaande meer dan 2000 werken van (inter-)nationale kunstenaars. Volgens het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SGP) gepresenteerd op 13 december 2006 behoord het Nederlands Instituut voor Mediakunst tot één van de creatieve pioniers binnen de Europese Unie bij de ontwikkeling van innovatieve toepassingen van het digitaal beschikbaar stellen van de collectie.

Door de subsidie in het kader van Digitaliseren met Beleid kan het Nederlands Instituut voor Mediakunst een paar belangrijke stappen in het proces zetten. De eigen geschiedenis van het Instituut zoals bijvoorbeeld de eigen producties en videoregistraties van interviews en tentoonstellingen zijn geconserveerd en digitaal toegankelijk gemaakt. Maar nog belangrijker is het digitaal toegang bieden tot een aantal van de belangrijke mediakunstverzamelingen die in ons beheer zijn. En deze onder andere in onze mediatheek aan belangstellenden voor onderzoek, aan de desbetreffende instellingen en aan het publiek via het internet openbaar toegankelijk te maken. De collecties van het ICN, de Appel, het Kröller Müller Museum en het Groninger Museum zijn binnen het project toegankelijk gemaakt. Hiernaast heeft het Nederlands Instituut een technische pilot uitgevoerd naar de volgende stap in duurzame en massale opslag na Digital Betacam.

Met dit project wordt de toegankelijkheid van de collectie mediakunst in Nederland sterk verbetert.

Voor meer informatie: Gaby Wijers, projectleider Play Out