projectpresentatie

Play Out Eindpresentatie

19-03-2009


Nieuwe technieken voor toegankelijkheid en conservering van de videokunstcollecties in Nederland.

Met Riemer Knoop (Gordion Cultureel Advies), Gaby Wijers (NIMk), Evert Rodrigo (ICN), Ramon Coelho (NIMk), Wiel Seuskens (NIMk) en Hugo Bongers (SBMK) (o.v.)

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) presenteert op donderdag 19 maart de eindresultaten van het project Play Out. De nadruk ligt daarbij op nieuwe technieken voor toegankelijkheid en conservering van de videokunstcollecties in Nederland.

Play Out is een project waarin diverse mediakunstcollecties door het NIMk toegankelijk zijn gemaakt. Naast de eigen geschiedenis van het Instituut, zoals videoregistraties van interviews en tentoonstellingen, wordt er nu ook digitaal toegang geboden tot een aantal andere belangrijke mediakunstverzamelingen in Nederland, waaronder die van ICN, Kröller-Müller Museum en het Groninger Museum.

Ramon Coelho

Alle werken zijn per 1 april 2009 bij het NIMk toegankelijk voor onderzoek, maar ook bij de desbetreffende instellingen en via het internet. Naast digitale ontsluiting heeft het NIMk onderzoek gedaan naar duurzame ongecomprimeerde opslag. Dit als voorbereiding op de volgende stap in conservering na Digital Betacam; de op handen zijnde nieuwe conserveringsronde van de videokunstcollecties in Nederland.

Na de noodzakelijke eerste digitaliseringsgolf waarbij de nadruk lag op het digitaliseren en het conserveren van de mediakunstwerken is nu met Context in Content (1) en Play Out de 2e digitaliseringsgolf gerealiseerd waarbij de nadruk op het consolideren en ontsluiten van de gegenereerde content ligt. Belangrijkste drijfveer daarvoor vormen de mogelijkheden van digitalisering en internet, die zowel presentatie, distributie als collectie betreffen en een wereldwijd publiek kunnen bereiken.

Doel van de bijeenkomst op donderdag 19 maart is om de door het NIMk gerealiseerde (deels online) toegang tot verschillende videokunst collecties te presenteren en daarmee andere collecties te inspireren tot uitwisseling. Daarnaast wordt een blik geboden in de mogelijke ongecomprimeerde opslag van video als de volgende stap in de conservering van videokunst.

Wiel SeuskensProgramma
Introductie en gespreksleider: Riemer Knoop, Gordion Cultureel Advies

Sprekers:
Gaby Wijers: Toelichting Play Out
Evert Rodrigo (ICN): De toegankelijkheid van de videokunstcollectie van het ICN
Ramon Coelho: Conservering van videokunst
Wiel Seuskens: Toekomstige conservering van videokunst
Hugo Bongers (SBMK): Het belang van een gezamenlijke aanpak

Play Out werd mogelijk gemaakt door een subsidie in het kader van Digitaliseren met Beleid van SenterNovem.

(1). Sinds 2005 heeft het NIMk in het project Content in Context de eigen collectie autonome videokunst op een streaming server geplaatst en een nieuwe database ontwikkeld. Hierdoor is de distributiecollectie in huis en online digitaal toegankelijk.

Donderdag 19 maart
Aanvang 15.00 uur
Locatie: Nederlands Instituut voor Mediakunst, Keizersgracht 264, Amsterdam
Toegang gratis: