24 februari t/m april 2012

Platform 2 presenteert twee werken uit de NIMk collectie, geselecteerd in het kader van de Sonic Acts expositie Travelling Time.

Guido van der Werve
Nummer negen (The day I didn't turn with the world), 2007
Wat gebeurt er als je een dag niet meedoet, niet meedraait? Een snipperdag heeft geen consequenties, zou je denken. Van der Werve heeft de vraag zo letterlijk genomen dat hij naar de Noordpool is vertrokken, waar hij 24 uur op de as van de wereld heeft doorgebracht. Een dag lang is hij niet met de aarde meebewogen, maar is omgekeerd de aarde om hem heen gedraaid; kijk maar naar zijn schaduw. Deze bijna ‘copernicaanse’ omkering is zowel koel als pathetisch, is absurd en poëtisch, grotesk en ontroerend. Een kleine man temidden van een ijzige, witte vlakte met opwaaiende poedersneeuw. Het was op zijn minst een enorme stunt, waarbij de crew zich afvroeg of hij het wel zou halen. Hoe lang kan een mens stilstaan, bij meer graden onder nul dan wij hier kunnen meten? Vierentwintig uur is lang; het zal zijn doorzettingsvermogen zijn geweest dat het van het verwachte uithoudingsvermogen won. Ondersteund door de zelf gecomponeerde en gespeelde pianosolo, vormt Nummer negen een dramatische climax in de reeks genummerde tapes van Guido van der Werve.
Courtesy Gallery Juliètte Jongma

 

Driessens / Verstappen
Kennemerduinen, 2010
'Kennemerduinen 2010' is een project waarbij de kunstenaars zeven verschillende locaties documenteerden in het Nationaal Park de Kennemerduinen in de provincie Noord-Holland. Elke film duurt negen minuten en omvat precies één jaar, van januari tot januari. Wekelijks werden alle scenes vanuit eenzelfde standpunt gefotografeerd, telkens op hetzelfde moment van de dag, rond het middaguur. Vervolgens zijn deze opnames met speciaal hiervoor ontwikkelde software in vloeiende overgangen gemonteerd om seizoenswisselingen en veranderingen in het landschap zichtbaar te maken. Trage veranderingsprocessen - die in het dagelijks leven nooit direct waarneembaar zijn - worden op zintuiglijk niveau ervaarbaar gemaakt. De rust - die men op de desbetreffende plek ervaart - blijft in de uiteindelijke films behouden.
Courtesy Galerie Vous Etes Ici


Platform 2 is een nieuwe expositieruimte binnen NIMk. Deze tweede expositieruimte op de tweede verdieping is een alternatieve, autonome ruimte met presentaties die naast de lopende hoofdtentoonstelling op de eerste verdieping plaatsvinden.