Het Nederlands Instituut voor Mediakunst heeft eind juni 2010 een gebruikersonderzoek naar haar online collectie en catalogus afgerond. Het onderzoek was onderdeel van Culture Vortex, een innovatieprogramma om publieke participatie in online culturele collecties te stimuleren, en werd uitgevoerd door Janneke Kamp en Lorena Zevedei.
Meer info: http://networkcultures.org/wpmu/culturevortex

Download het onderzoeksrapport (PDF)

Vanaf september 2010 wordt het Culture Vortex onderzoeksprogramma voortgezet door o.a. de consortiumleden HvA Lectoraat Netwerkcultuur en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
http://networkcultures.org
www.beeldengeluid.nl

In de publieke en culturele sector leven bij collectiehouders vragen omtrent het online aanbieden van materiaal. Tot nu toe hebben onderzoeks- en subsidieprogramma's zich vooral gericht op het digitaliseren en licenseren van grote collecties. Bij de professionals aan de instellingskant vraagt men zich af: hoe betrek ik publiek rond mijn online collecties? En hoe informeer ik de makers over de mogelijkheden van het online delen van hun materiaal? En bij de makers leeft het vraagstuk: wat is de meerwaarde van het online aanbieden van mijn werk?

De hoofdvraag van het onderzoek Culture Vortex is daarom:

Hoe betrek je een actief publiek rond online cultureel materiaal, en faciliteer je een rijke netwerkcultuur die het materiaal wil delen, beschrijven, reviewen, taggen, hergebruiken of er op een andere manier interactie mee wil aangaan?


NIMk participeert in Culture Vortex in een eigen programmalijn: Publiek 2.0.

NIMk: Culture Vortex programmalijn Publiek 2.0

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) heeft 4 jaar geleden de catalogus van haar collectie online gepubliceerd. Inmiddels is deze catalogus toe aan vernieuwing. Noodzakelijke volgende stappen zijn de ontwikkeling van een businessmodel en rechtenafhandeling, en gecontextualiseerde toepassingen voor verschillende doelgroepen. Om het publieksbereik te vergroten zullen op korte termijn de wensen en eisen van verschillende gebruikersgroepen geïnventariseerd worden. Hierbij komt ook de ervaring van pas die is opgedaan in het project GAMA (simultane zoekacties door/in verschillende mediakunstdatabases, technieken voor automatische indexering en gebruikersparticipatie).NIMk streeft naar optimale digitale beschikbaarheid en bereikbaarheid van het culturele erfgoed aan mediakunst en wil dit als ondersteunende instelling voor mediakunst bevorderen door het verschaffen van (digitale) toegang tot diverse collecties, van het instituut en andere beheerders. Om zo de zichtbaarheid, het belang én het onderzoek naar het gebruik van mediakunst te bevorderen op een manier die recht doet aan haar specifieke eigenschappen en culturele missie.

Vraagstelling

Wat zijn de behoeften van gebruikers in relatie tot de collectie?
* Interne behoeften
* Externe gebruikersgroepen zijn gericht op educatie en onderzoek, collectiehouders, kunstenaars, het algemene publiek

Specifieke vragen zijn:
* Is er behoefte aan actieve gebruikersparticipatie en op welke manier kan die zinvol ingevuld worden?
* Welke vernieuwende toepassingen (van tag clouds tot mobiele websites) zijn zinvol voor eindgebruikers?
* Welke nieuwe businessmodellen kan NIMk ontwikkelen met (de distributie van) haar collectie?
* Hoe kunnen we lessen trekken uit succesvolle online initiatieven en applicaties?

Doel

Het einddoel voor NIMk is een vernieuwde online catalogus en online strategie voor het ontsluiten en distribueren van haar collectie mediakunst.

Het doel binnen dit project is als volgt:
* de wensen van gebruikers in kaart brengen
* evaluaties tijdens het ontwikkelproces
* het genereren van ideeen voor betekenisvolle gebruikersparticipatie, nieuwe businessmodellen en actief gebruik van de collectie door het doelpubliek

Activiteiten

De programmalijn Publiek 2.0 binnen Culture Vortex doet actief onderzoek op de volgende gebieden:

a. Vooronderzoek naar gebruikersgroepen (3 maanden, april-juni 2010), in samenwerking met onderwijs en onderzoekers
* professionele collectiehouders en curatoren (met de andere consortiumpartners die ook een collectie bezitten)
* kunstenaars (uit het netwerk van NIMk en Video Vortex)
* het brede publiek
b. Ontwikkeling van een nieuwe online catalogus (3 maanden, op rekening van NIMk)
c. Testfase tijdens het ontwikkelproces (in samenwerking met MediaLAB Amsterdam, voor usability tests en gebruikersgroepen)

Expertmeeting Culture Vortex


Deliverables

* Eindverslag van onderzoek
* Rapporteren van tussentijdse evaluaties en tests (incl. usability tests uitgevoerd door MediaLAB)
* Presentatie van het onderzoek tijdens de conferentie en in de Culture Vortex reader.

Coordinatie en deelnemers


Programmaleider Culture Vortex:
Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Netwerkcultuur

Coordinator programmalijn Publiek 2.0: Nederlands Instituut voor Mediakunst

Consortium: HvA Lectoraat Netwerkcultuur en MediaLAB Amsterdam, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nederlands Instituut voor Mediakunst, Virtueel Platform, Amsterdam Stadsarchief

Programmadeelnemers: Museum Boijmans van Beuningen, IDFA, VPRO, Video Vortex netwerk en Urban Screens Association