Het Nederlandse Instituut voor Mediakunst heeft een lange traditie van ondersteuning van kunstenaars bij productie, presentatie en ontwikkeling van kunstwerken. Hierbij hoort ook advisering dat het Instituut door middel van het Spreekuur aanbiedt. Kunstenaars kunnen in het Spreekuur in principe met alle vragen terecht die met productie, presentatie en ontwikkeling te maken hebben. De nadruk ligt op technologische vragen; op nieuwe manieren om hard- en software voor de kunstproducties in te zetten. Het spreekuur is gratis.

Om effectief van de advisering gebruik te maken gelden de volgende spelregels. De vraagstelling dient schriftelijk ingediend te worden zodat, de benodigde expertise gepeild kan worden en indien niet intern aanwezig in huis gehaald kan worden.
Indien de vraagstelling helder en eenduidig te beantwoorden is zal het advies schriftelijk binnen twee tot vier weken volgen. Bij aanvragen die ingewikkelder zijn wordt de kunstenaar uitgenodigd voor een gesprek verbonden aan een mondelinge advisering. Indien verder onderzoek nodig blijkt zal het advies binnen een afgesproken termijn schriftelijk volgen.Tot hier is het advies gratis.

Indien de vraagstelling en het gesprek een uitgebreid onderzoek vereisen zal een offerte van de te verwachten kosten worden gemaakt en er wordt pas verder gegaan als de kunstenaar hiervoor de opdracht verstrekt. Het lidmaatschap is vanaf dit moment verplicht.

Afhankelijk van de aanvragen zal het spreekuur om de twee à vier weken plaatsvinden.