Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk), SMART Project Space (SPS) en VH MV (Voorheen MonteVideo, werktitel) in de toekomst

In samenwerking met het NIMk heeft SPS bij de gemeente Amsterdam en het Ministerie van OCW subsidieaanvragen ingediend. Kennis en ervaring van het NIMk en SPS zullen worden opgenomen in de nieuwe organisatie New Art Space Amsterdam (NASA).

NASA is de Amsterdamse presentatie-instelling voor kunst en cultuur van de 21e eeuw. Met name expertise vanuit presentatie, productie van nieuw werk en residencies worden vanaf 2013 ingezet voor NASA.
Streven van het NIMk en SPS is om vanaf najaar 2012 beide vanuit het SPS pand te gaan opereren; op 1 januari 2013 zal de nieuwe organisatie NASA formeel van start gaan.

Daarnaast wordt VH MV opgericht: een nieuwe stichting die collectie- en distributieactiviteiten op het gebied van mediakunst, inclusief 'Duurzaamheidslab', opslag en Shared Services Structuur voor de conservering van kunst en technologie, gaat aanbieden.
Dit betekent dat kennis behouden blijft en dat de belangrijke collectie van het NIMk in Nederland zichtbaar en toegankelijk kan blijven voor het publiek. VH MV komt voort uit kennis en expertise van het NIMk en zal eveneens in het gebouw van NASA worden gehuisvest.

Zowel de Raad voor Cultuur als de Amsterdamse Kunstraad hebben grote waardering voor de aanvragen van NASA en hebben dit verwoord in positieve adviezen. Op 15 juni werd het advies van de Amsterdamse Kunstraad gepresenteerd:
“ ... hebben SMART en NIMk zichzelf feitelijk opnieuw uitgevonden in een dynamisch initiatief tot samensmelting van de twee instituten. De Kunstraad ziet ... een sterker instituut ontstaan, dat als geheel meer is dan de som der delen. Tezamen zullen ze meer slagkracht hebben dan elk afzonderlijk, zeker gezien de geschiedenis en achtergrond van beide instellingen.
...NASA heeft de potentie om uit te groeien tot de kunsthal of het museum voor hedendaagse kunst dat Amsterdam nu ontbeert.
Zowel SMART als NIMk heeft in het verleden bewezen een hoogwaardig programma te kunnen neerzetten en daarmee publiek te bereiken. … NASA heeft de potentie om uit te groeien tot een belangrijke culturele instelling; een aanwinst voor het stadsbrede aanbod van Amsterdam, als podium voor actuele en geëngageerde kunst in al haar facetten...“

Eerder al op 21 mei adviseerde de Raad voor Cultuur over de NASA aanvraag, en concludeert in zijn advies aan de Staatssecretaris: “De Raad heeft grote waardering ... waardoor de jarenlang opgebouwde expertise van het NIMk op het gebied van de nieuwe media behouden blijft. De plannen van het nieuwe instituut NASA zie er veelbelovend uit, maar verkeren nog in een verkennende fase. NASA heeft het vermogen zich te ontwikkelen tot onderscheidende presentatie-instelling en productiehuis voor nieuwe media.“

Helaas zal vanaf 2013, zoals het er nu uitziet, in Amsterdam maar één presentatie-instelling worden gesubsidieerd door OCW en kan daarom NASA niet worden ondersteund.

Het NIMk zal als rechtspersoon formeel ophouden te bestaan. Een en ander volgt uit de beslissing van het NIMk om het instituut op te heffen, na het wegvallen van de rijkssubsidie van het Ministerie van OCW na 2012. De activiteiten stoppen per 31 december 2012.


Links:

http://www.cultuur.nl/70/117/adviezen/slagen-in-cultuur-culturele-basisinfrastructuur-2013-2016.aspx

http://www.kunstraad.nl/2012/06/nasa/