Het NIMk (Nederlands Instituut voor Mediakunst) stopt haar activiteiten per 31 december 2012. De organisatie in de huidige vorm wordt opgeheven, volgend uit de aankondiging van het Ministerie van OCW het Instituut niet meer te ondersteunen na 2012.
Het NIMk zal uiteraard proberen om de kennis en ervaring die in de afgelopen 35 jaar zijn opgebouwd te behouden. Vanuit deze invalshoek worden in samenspraak met andere organisaties plannen ontwikkeld om die kennis, de taken en de netwerken van het NIMk over te dragen en zo te kunnen behouden voor de toekomst.

Een van de prioriteiten is het verzekeren van voortzetting van collectionering, conservering en distributie van kunst en technologie, waarmee het NIMk een unieke positie heeft in Nederland en daarbuiten. Deze activiteiten en de unieke kennis en expertise die in de afgelopen jaren binnen het NIMk zijn opgebouwd, zullen worden overgedragen aan een nieuwe stichting die Voorheen Montevideo als werktitel heeft. Ook de internationaal gerenommeerde onderzoeksprojecten op het gebied van conservering worden aan VH MV overgedragen.
De ambities van dit kenniscentrum zijn groot. VH MV wil innovatief en breed aandacht besteden aan duurzaamheid en conservering op het gebied van e-cultuur, met kunst als speerpunt. Dit nieuwe 'Duurzaamheidslab', een multidisciplinair, open dienstencentrum en werkplaats voor de conservering van kunst en technologie, wordt een ontmoetingsplek voor (aankomende) professionals die vanuit artistiek, wetenschappelijk, technisch, theoretisch en/of praktisch perspectief willen samenwerken en reflecteren.

SMART Project Space in Amsterdam heeft plannen ontwikkeld voor een nieuw instituut onder de naam NASA: New Art Space Amsterdam. De ervaring die het NIMk heeft met presentatie en educatie wordt toevertrouwd aan deze nieuwe organisatie. NASA is de presentatieruimte van de toekomst. Hedendaagse kunst en cultuur beleven in een doorlopend intensief programma van beeldende kunst, muziek, live art en film, gecombineerd met symposia, debatten, tentoonstellingen, workshops, events. Met daarnaast het online Creative Learning Programme parallel aan alle programmaonderdelen.
NASA richt zich op de productie van tentoonstellingen, en van individuele werken op basis van publiek-private samenwerking, binnen een onderling samenhangende en uitdagende programmering, en biedt educatieve projecten aan in samenwerking met Rietveld Academie en Sandberg Instituut. NASA is thuishonk voor een brede coalitie van instellingen, initiatieven, festivals en conferenties; een discipline-overschrijdend programma voor een breed publiek.

Onder de naam THX is met STEIM een plan ontwikkeld voor een geheel nieuw centrum voor beeld, geluid en digitale cultuur in Den Haag. THX wil het platform zijn voor de creatieve industrie: netwerk, theater, presentatieruimte, projectruimte, werkplaats (living labs), concertzaal en online hub. THX streeft nauwe samenwerking met V2_ Instituut voor Instabiele Media in Rotterdam na. Naast de focus op publiek en participatie is THX een kenniscentrum, productiehuis en educatie-instelling voor hoger en academisch onderwijs op het gebied van kunst, technologie en life sciences. Eind 2012 gaat THX van start als projectorganisatie met onregelmatige en nomadische projecten. Ambitie voor de lange termijn is om THX te vestigen aan het Lange Voorhout in het gebouw van Breuer, nu de Amerikaanse Ambassade.

Er zijn plannen om in de loop van dit jaar het NIMk pand aan de Keizersgracht in Amsterdam te verlaten. We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen en de programmering via website en nieuwsbrief.

Afbeelding: poster uit de ABC Primer - Rainbow serie van Cobbenhagen/Hendriksen, de letter Q