Artist in residence maart - juni 2002


nomansland is 10 vierkante meter
nomansland is een reizend land
nomansland is een denkraam
nomansland is voor iedereen

Het Artlab heeft in samenwerking met de kunstenaars Marjorieke Glaudemans en Karen Lancel een nieuw autonoom land op het world wide web: www.nomansland.nu ontwikkeld. Samen met een fysiek stuk land van 10 m2 op de grens van Groningen en Drente vormt dit virtuele Nomansland het hart van een project waarin functies en waarden van grenzen centraal staan. Nomansland richt zich op de relatie tussen persoonlijke ervaringen, collectieve connotaties en heersende systemen met betrekking tot de notie grens. In dialoog en interactie met het publiek tast nomansland (de eigen) grenzen af. Nomansland manifesteert zich in verschillende media, middels ontmoetingen, onderhandelingen, acties op locatie, performances, een mediacampagne, billboards, hand-outs.

Elk onderdeel wordt teruggekoppeld naar de website www.nomansland.nu. De website fungeert als ontmoetingsplek, interactief discussieforum, informatief orgaan, levend archief, en vormt het collectief geheugen. Deze speciale website is door het Nederlands Instituut voor Mediakunst ontwikkeld i.s.m. de kunstenaars.