discussie

Discussie-avond: In Search of the Unknown

3 maart 2009


Gesprek tussen Persijn Broersen & Margit Lukács en de filosofen Pieter Lemmens en Hub Zwart

“The quest for the larger reality is the basic imperative of consciousness, the hallmark of our species” (Wyn Wachhorst, The Dream of Spaceflight).

Op 3 maart gaan het kunstenaarsduo Persijn Broersen & Margit Lukács en de filosofen Pieter Lemmens en Hub Zwart met elkaar in gesprek over de ‘waarheid van kunst’ en de ‘waarheid van wetenschap’ in relatie tot de ontdekking van steeds nieuwe werkelijkheden en de realisatie dat de wereld ons steeds vreemder wordt.

Broersen en Lukács vertellen over hun laatste werk Manifest Destiny waarin het verlangen van de mens naar het veroveren van nieuw gebied in de kosmos afgezet wordt tegen de beperkte mogelijkheden van mens en wetenschap om daadwerkelijk te kunnen zien wat nog niet herkend wordt.

Pieter Lemmens en Hub Zwart gaan dieper op de kwestie in door onderwerpen aan te snijden als sciencefiction en de droom van de ruimtevaart, de verhouding mensheid en technologie: beweegt de technologie ons of wij haar, en in hoeverre zijn we meester of slaaf van onze eigen vernieuwingsdrang?
De discussie wordt gemodereerd door Juha van 't Zelfde.

De avond vindt plaats in het kader van de tentoonstelling In Search of the Unknown waarin de zoektocht naar het onbekende en onvoorstelbare en de frictie tussen toekomst, heden en verleden, centraal staat.

Persijn Broersen & Margit Lukács - Manifest Destiny (still)Persijn Broersen & Margit Lukács wonen en werken in Amsterdam en hebben net de tweejarige residency aan de Rijksakademie afgesloten. Eerder hebben ze de Rietveld en het Sandberg Instituut doorlopen en in 2005 deelgenomen aan het befaamde IASPIS programma in Zweden. Hun werk wordt regelmatig in Nederland, maar ook in landen als China, India en Japan getoond.

Pieter Lemmens
is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Gedreven door techniek. De menselijke conditie en de biotechnologische revolutie’. Hij studeerde biologie en filosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en is sinds dit jaar postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen.

Hub Zwart onderzoekt de filosofische vragen die de natuurwetenschappen oproepen, in het bijzonder de hedendaagse levenswetenschappen zoals genomics. In zijn onderzoek maakt hij graag gebruik van de 'genres van de verbeelding' (romans, film, toneel, poezie, etc.) Hij is wetenschappelijk directeur van het Centre for Society & Genomics, een landelijk centrum voor onderzoek naar de maatschappelijke betekenis en gevolgen van genomics.

Juha van 't Zelfde
is oprichter van Non-fiction, bureau voor culturele innovatie. Hij is o.m. actief als programmeur, adviseur en schrijver op het gebied van media en cultuur voor organisaties als het Muziekgebouw aan 't IJ, Trouw/De Verdieping en Castrum Peregrini.