1 november 2010


Het NIMk participeert in een besloten bijeenkomst over online publieksparticipatie in de culturele sector georganiseerd door Virtueel Platform, DEN, NIMk en V2.
Woorden als interactie, participatie, netwerken en sharing worden tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Publieksparticipatie is met name binnen de online wereld het toverwoord voor de culturele sector en met name het digitaal erfgoed geworden.
Participatie wordt op verschillende manieren aangeboden, van actief tot passief: toevoegen van eigen content (creatie), remixen van aangeboden content, labellen (taggen) van bestaande content, het maken van selecties (tentoonstellingen of tours) uit betaande content, en het uitwisselen van deze en gene gemaakte of verzamelde content (sharing en netwerken). Daarnaast wordt steeds vaker een connectie gezocht met de wereld buiten het internet waarbij verrassings-, game-elementen en het niet-dagelijkse dienen als uitgangspunt.

Maar wat betekent publieksparticipatie? Wat is er mogelijk? En wat wil het publiek eigenlijk? Uit onderzoek blijkt slechts een paar procent van de online bezoekers werkelijk te participeren, de meeste mensen gebruiken internet op een passieve manier. In hoeverre is participatie uitgeput?
Door een ontmoeting te organiseren met technische en inhoudelijke programmeurs willen we kijken naar de grenzen van online participatie waarbij we ons richten op culturele (erfgoed) instellingen. Het doel is om antwoorden te krijgen op bovenstaande vragen en tegelijkertijd op deze manier de kloof tussen de verschillende kennisvelden te overbruggen.

Meer informatie over dit project via Annet Dekker