Elsa Stansfield en Madelon Hooykaas

Outside Inside (1982)

eigen collectie


De installatie bestaat uit een met de handgemaakte windwijzer waaraan een camera is bevestigd. De windwijzer wordt op een zo gunstig mogelijke plek op het dak geïnstalleerd en staat in directe verbinding tot vier monitoren in de tentoonstellingsruimte. Deze monitoren vertegenwoordigen ieder een windstreek. De kunstenaars willen de windwijzer op een zo zichtbaar mogelijke plek bevestigd hebben. De installatie ontstaat uit toevalligheden en spontaniteit. De vorm van de installatie hangt af van de presentatie locatie. De kunstenaars hebben hun werk in bewaring gegeven bij het Nederlands Instituut voor Mediakunst, zodat het werk geconserveerd kan worden en toegankelijk is voor toekomstige presentaties.


Eindrapport:
richtlijnen voor de herinstallatie en conservering van Outside Inside, van Stansfield en Hooykaas [Download PDF]