Miguel-Ángel Cárdenas

25 Caramboles and Variations. Birthday Present for a 25 Year Old (1979/1980)

collection Stedelijk Museum Amsterdam


Het biljartspel wordt bij dit project als uitgangspunt genomen. Drie camera's volgen ieder een van de ballen. De baan van de drie ballen wordt op drie monitoren afgespeeld met het bijbehorende geluid. Cárdenas wil graag dat bij de herinstallatie van zijn werk gebruik werd gemaakt van de mogelijkheden van de huidige technologie. Hierbij komt wel de vraag naar voren in hoeverre een moderne presentatie de zichtbare historische waarde van de beelden aantast. Maar de installatie was al eerder op verschillende manieren gepresenteerd. Soms werden de monitoren op een biljarttafel geplaatst, terwijl op andere momenten de monitoren bovenop een sokkel werden gepresenteerd. Ook belichting was vaak anders bij de diverse installatiemomenten.


Eindrapport: richtlijnen voor de herinstallatie en conservering van 25 Caramboles 
[Download PDF]