artist in residence april – july 2007


Als onderdeel van het Metabiosis-project onderzochten  Marloes De Valk (NL) en Aymeric Mansoux (F) in welke mate informatie zich kan ontwikkelen in een netwerk van aan elkaar gekoppelde computers en hoe een publiek daarmee in contact kan treden.

De pond-installatie bestaat uit drie onderling verbonden machines. Op iedere machine draait een eenvoudig model van een ecosysteem, waarin kleine datareeksen worden geproduceerd, bewerkt en heen en weer gestuurd van computer naar computer.

In feite bevat iedere reeks een serie elementen die alleen maar relevant is in de context van de virtuele machine (“pond”) die al deze informatie interpreteert. Omdat het model een tweedimensionale ruimte omvat, die wordt weergegeven op schermen, is het mogelijk om het hele proces te volgen zoals dat op iedere machine wordt berekend.

Ook al zijn de cijfermatige methodes abstract van aard, met behulp van de visuele weergave kan één informatiereeks gevolgd worden. Er kan over worden gepraat alsof het een zichtbaar en levend ‘wezen’ is.

Als de machines worden aangezet, blijven deze ‘wezens’ in het computergeheugen achter en kunnen zij naar andere computers/ecosystemen overspringen.

Zij kunnen zich reproduceren (informatie kopieëren) en ontwikkelen (nieuwe informatie opdoen), en ze kunnen sterven (het onherstelbare verlies van informatie).

Deze zichzelf organiserende ecosystemen produceren patronen die voortvloeien uit de oorspronkelijke regels zoals die zijn opgesteld in het ecosysteem-model. Tegelijkertijd wordt via een projectie het hele proces en de gegevensuitwisseling gevisualiseerd, waardoor een nog diepgaander inzicht wordt verkregen over de manier waarop de informatie door de drie machines ‘stroomt.’

Het publiek kan met iedere pond in contact treden via een touchscreen, met behulp waarvan de zichzelf organiserende processen rechtstreeks kunnen worden beïnvloed en onderbroken. De input heeft een onmiddellijk effect op het hele systeem en vormt een manier om de informatiestroom te ‘buigen’ of controleren.

pond is een experiment en een spel voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van op zichzelf staande processen, generatieve systemen en kunstmatig leven.

Tijdens hun verblijf als artists in residence zullen Mansoux en De Valk onderzoeken hoe de fragiele overgang tussen de periodieke en chaotische fasen van een zichzelf organiserend systeem kan leiden tot complex gedrag waarmee een publiek in contact kan treden. De twee modellen waarmee de informatieverwerking wordt gevisualiseerd, roepen de kwestie van het ‘matryoshka’-effect in herinnering door de relatie tussen interpretatie en verwerkte gegevens.

pond is een artistieke metafoor voor computermetaforen.


Aymeric Mansoux is kunstenaar en mede-oprichter van GOTO10, een organisatie die zich heeft toegelegd op het scheppen, produceren en ondersteunen van FLOSS Art. Hij heeft deelgenomen aan veel artistieke experimenten, gebaseerd op het internet en de opkomst van netwerken, en beschouwt iedere vorm van data als een nieuwe soort klei die kan worden gebruikt om autonome artistieke processen te ontwikkelen. Momenteel maakt hij deel uit van de Digital Research Unit van de Universiteit van Huddersfield.
Zijn recente projecten omvatten de mysterieuze ‘packets toolkit’ (met Tom Schouten en Marloes de Valk), de 0xA band (met Chun Lee), het “Metabiosis”- project voor de digitale ontwikkeling van kunstmatig leven (met Marloes de Valk), de pure:dyne GNU/Linux live-distributie voor mediakunstenaars (met Chun Lee en Antonios Galanopoulos) en voortgaand theoretisch onderzoek naar instrumenten en autonome digitale processen. Hij is tevens lid van het productie- en redactieteam van make art, een internationaal FLOSS Art festival in Frankrijk.

http://320x200.goto10.org


Marloes de Valk is audiovisueel kunstenaar en maakt deel uit van het digitale kunstcollectief GOTO10. Ze werd in 1976 in Nederland geboren en woont tegenwoordig in Engeland. Ze studeerde Geluid en Beeld aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en heeft zich gespecialiseerd in abstracte compositionele computergames, HCI en crashende computers.
Haar werk bestaat uit audiovisuele performances en installaties, onderzoeksgericht machinetheater en narratieve weergaven van digitale processen. Ze levert bijdragen aan het ‘packets’-project, waarin nieuwe instrumenten voor het scheppen van kunst worden ontwikkeld en gedocumenteerd, en werkt momenteel samen met de Franse kunstenaar Aymeric Mansoux aan “Metabiosis,” een project waarin de wederwaardigheden worden onderzocht van datapakketjes die leven in een wereld van geschakelde ecosystemen. Marloes is lid van de Digital Research Unit van de Universiteit van Huddersfield.
http://no.systmz.goto10.org
pond is ontwikkeld met behulp van Packet Forth, een computertaal die is ontworpen door Tom Schouten ---

Packet Forth is een open source scripting language (computertaal) voor kunstenaars en programmeurs die belangstelling hebben voor generatieve kunst, animatie, audiovisuele performances, installaties en visualisatiesystemen. Packet Forth wordt gebruikt voor het snel ontwerpen van prototypes, en voor onderzoek en professionele producties. Het is een Forth-dialect van ‘hoog niveau’: het maakt gebruik van datatypes (floats, ints, symbols, strings, lists en trees) en packets (pakketjes). Het is makkelijk te leren, zelfs als je geen ervaring hebt met programmeren. Het draait op GNU/Linux-systemen en op OSX voor de Mac. Voor meer informatie: http://zwizwa.be/packetforth/

Zowel Packet Forth als de software pond is voorzien van een GPL-licentie. De broncode van pond wordt regelmatig gepubliceerd en beschikbaar gesteld via de documentatiebank van “metabiosis.”

Voor meer informatie: http://metabiosis.goto10.org