11-11-2006


Seminar

zaterdag 11 november van 13.00 - 17.30 uur

Het thema kunst en wetenschap is voor veel mensen nog steeds moeilijk te bevatten, is er zoiets als kunstige wetenschap of wetenschappelijke kunst en waar ligt de grens tussen wanneer iets kunst en wetenschap is? Vooral bij 'onzichtbare' technologie is vaak onduidelijk wanneer iets kunst of wetenschappelijk onderzoek is. Een nano opname bijvoorbeeld, komt bij veel mensen al snel esthetisch en kunstzinnig over. De relatie tussen kunst en wetenschap kent echter een lange geschiedenis die eigenlijk pas sinds de negentiende eeuw is losgelaten. Hoewel er sindsdien minder samengewerkt werd, bleven allianties bestaan die leidden tot wederzijdse vruchtbare projecten. De 'onzichtbare' technologie van de laatste paar jaar brengt een hernieuwde interesse naar boven voor de samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers. Wellicht zijn het de mythische aspecten rondom nanotechnologie, biotechnologie en genetica die leidden tot kunstzinnige ideeën en concepten. Dat wat niet te bevatten en te zien is voedt de nieuwsgierigheid en creativiteit van veel kunstenaars. In veel gevallen proberen zij wetenschappelijke uitgangspunten, methodieken of onderzoeken in te bedden in een cultureel vertoog door – in het geval van de tentoonstelling – deze te relateren aan esthetische, ethische en filosofische kwesties rondom natuur en de verhouding tussen natuur en cultuur en de positie van de mens hierin.

Onder de titel van 'Art and Science in their Natural Habitat' vraagt het Nederlands Instituut voor Mediakunst aan de hand van een aantal presentaties en discussies aandacht voor de relatie tussen kunstenaar en wetenschapper. De discussie richt zich op projecten die de verhouding weerspiegelen tussen natuur en cultuur en een nieuwe praktijk zichtbaar maken.

zaterdag 11 november, 13.00 – 17.30 uur
I – presentaties, 13.00


Het eerste deel van de zaterdagmiddag staat in het teken van presentaties van kunstenaars die projecten laten zien in de tentoonstelling. Aan de hand van hun werk zullen zij hun fascinatie uitleggen met betrekking tot kunst en wetenschap. Daarbij komen ook de problemen die ze tegenkomen op het gebied van concept ontwikkeling en -uitwisseling, productie en presentatie aan de orde.

13.15 presentatie Driessens & Verstappen
13.45 presentatie Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand


II – discussie, 14.30

In de dagelijks omgang wordt de term ‘natuur’ gebruikt voor de aanduiding van levende planten en dieren en verwijst het soms naar processen die worden geassocieerd met niet levende objecten, zoals het weer en de geologie van de aarde. De ‘natuurlijke omgeving’ is in deze betekenis een plek waar de mens nog geen verandering in aan heeft gebracht, een onaangetaste omgeving. Deze blik op de natuurlijke omgeving maakt duidelijk onderscheid tussen het natuurlijke en het kunstmatige, waarbij het laatste gezien wordt als hetgeen door de mens ingebracht is.

Met name binnen de wetenschap wordt deze zienswijze nog veelvuldig gehanteerd. Opvallend, want de oorsprong van de moderne wetenschap zoals wij die nu kennen begint bij de ‘natural philosophy’, de objectieve studie van de natuur en het fysieke universum. Tot aan de 19e eeuw bestond de term wetenschap niet en werd het woord alleen als synoniem gebruikt voor kennis of studie. De onderzoekers waren over het algemeen echter niet geïnteresseerd in het praktisch testen van hun ideeën, maar zij observeerden bepaalde fenomenen en verbonden daar filosofische conclusies aan. Tegenwoordig is deze benadering binnen de moderne wetenschap ver te zoeken, en is zij meer verbonden met de werkwijze in de beeldende kunst. Toch werken kunstenaar en wetenschapper steeds vaker samen. Een samenwerking die ondanks de veelvuldig aangehaalde overeenkomsten tussen beiden, een gedeelde nieuwsgierigheid en creativiteit, al snel paradoxaal overkomt. Hoe valt het ambigue karakter van de kunstenaars ooit te verenigen met het ratio van de wetenschapper? Hoe worden verschillen in taal, visualisatie en methodiek overkomen? In hoeverre begrijpen zij elkaar? Ontstaat er binnen deze samenwerking een nieuw hybride terrein en vorm?

Een aantal kunstenaars, theoretici en wetenschappers is gevraagd te reageren op onze 'Natural Habitat'. Hierbij wordt hen gevraagd een visie te geven op wat er gebeurt als kunst, natuur en techniek bij elkaar komen. Worden er nieuwe werelden gecreëerd? Hoe kunnen wij ons verhouden ten opzichte van deze veranderende natuur en cultuur? Hebben wij de natuur nog nodig, of heeft de natuur ons nodig? Vanuit wetenschap en kunst, theorie en praktijk vertellen de genodigden over hun eigen en/of ervaringen met andere projecten. De discussie richt zich op de nieuwe projecten die voortkomen uit de samenwerking van wetenschapper en kunstenaar. Projecten waar natuur versus cultuur problematisch wordt en waar nieuwe hybride vormen en terreinen ontstaan.

14.30 Alex Verkade (De Praktijk, Discovery06)
14.50 Ben Schouten (Centrum voor Wiskunde en Informatica en HKU)
15.10 Robert Zwijnenberg (The Arts & Genomics Centre, UvA)
15.30 Koert van Mensvoort (kunstenaar, wetenschapper, presentator, ontwerper,..)

15.50 discussie, moderator: Awee Prins


Toegang: 10,- (studenten 8,-)
Reserveren: 020 6237101 info@montevideo.nl

Met dank aan:
VSBfonds