8 november 2012 bij SMART Project Space, Amsterdam

image: Bill Spinhoven - iEye

8 november 2012 bij SMART Project Space, Amsterdam

In twee jaar tijd is de Collectie Mediakunst Nederland duurzaam geconserveerd en toegankelijk gemaakt. Naast de fysieke conservering van de collecties van Stedelijk Museum Amsterdam, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Kröller-Müller Museum, Nederlands Instituut voor Mediakunst, Van Abbemuseum, de Appel, Groninger Museum, Bonnefanten Museum, V2, Rijksakademie en meer door het NIMk, werden er twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste naar born digital kunst in Nederland en het tweede naar de auteursrechtelijke aspecten van online vertoning van mediakunst. Voor deze onderzoeken zochten SBMK en NIMk samenwerking met Virtueel Platform, DEN en Kennisland.

Het project Mediakunst Collectie Nederland heeft bijgedragen aan vergroting en uitwisseling van kennis en good practice, maar ook aan een verbreding van het netwerk en plannen voor verdere samenwerking. De samenwerking tussen NIMk en SBMk is cruciaal in dit project. De SBMK fungeert als tussenpersoon voor de mediakunstcollecties in Nederland voor zover deze zich bevinden in museale collecties van hedendaagse kunst. Het NIMk functioneert als specialist op het terrein van de conservering van mediakunst. Omdat NIMk per 1 januari 2013 ophoudt te bestaan, maken beide organisaties zich sterk voor de borging van de expertise en kennis op dit terrein, om daarmee de toekomst van de mediakunstcollecties duurzaam veilig te stellen. Een nieuwe organisatie wordt momenteel in opgestart met de werktitel VH MV (Voorheen Montevideo).

Op 8 november 2012 worden de resultaten van het project Behoud Mediakunst Collectie Nederland gepresenteerd op de SBMK dag. Een dag met lezingen, publicaties, workshops en ontmoetingen.

Met o.a. presentaties en workshops door o.a. Gaby Wijers, Annet Dekker, Wiel Seuskens en Ivo van Stiphout over state of the art mediakunst conservering. Daarnaast is er o.a. aandacht voor auteursrecht, middels de presentatie van een online tool waarmee je kan zien welke maatregelen je kan/moet nemen om videokunstwerken en -collecties openbaar te maken.

Schrijf je in via info@SBMK.nl je ontvangt het programma en kunt een keuze maken uit de werkgroepen.

Uitnodiging SBMK

http://sbmk.nl/