event partnerorganisatie

World-Information.Org

Van 16-10-2002 t/m 15-12-2002


Van 15 november tot 15 december 2002 wordt in de Oude Kerk te Amsterdam de tentoonstelling World-Information.Org georganiseerd. Onderwerp van de tentoonstelling is de invloed van de ontwikkeling van de wereldwijde communicatie- en informatienetwerken op ons dagelijks leven. World-Information.Org brengt deze netwerken in kaart voor het publiek en bekritiseert ze: Wie heeft ze gebouwd? Hoe functioneren ze? Wie controleert de netwerken?

De tentoonstelling bestaat uit 'World-Infostructure', 'World-C4U' en de serie kunstprojecten 'Future Heritage'. Daarnaast wordt in de Oude Kerk een tijdelijk medialab ingericht onder de titel 'Hybrid Workspace'.

World-C4U / Amsterdam

World-Infostructure
laat de ontwikkeling zien van communicatie technologieën en hun gevolgen voor de maatschappij. De tentoonstelling beschrijft de historische ontwikkeling van communicatiecodes tot de nieuwste toepassingen. Er wordt een overzicht gegeven van de relaties tussen technologie, privé-investering en openbaar belang.

In het World-C4U gedeelte ervaart het publiek hoe organisaties, bedrijven en overheden gebruik maken van hoogstaande technologieën voor controle en veiligheid aan de hand van praktische biometrische toepassingen en live demonstraties van afluistersystemen. Daarnaast zijn er historische objecten te zien, zoals de coderingsmachine 'Enigma'.

De Future Heritage toont werk van internationale kunstenaars die experimenteren en werken met informatie en communicatie technologieën.

World-Infostructure / AmsterdamKunstenaarsprojecten (een selectie)

In het project YesMen stelt de Amerikaanse kunstenaarsgroep ®™ark de vervaging van de grens tussen realiteit en fictie in de digitale enscenering van het internet aan de orde. Tijdens de anti-globaliseringsprotesten in Seattle anderhalf jaar geleden kopieerden zij de website van de World Trade Organization (WTO). Door kleine wijzigingen van de boodschap wisten ze vele internetgebruikers te misleiden. Op de quasi-website www.gatt.org stond vooral het ondemocratische karakter van de WTO organisatie ter discussie. Op de tentoonstelling is een presentatie van YesMen te zien.

Het kunstenaarscollectief Critical Art Ensemble (CAE) realiseert naast installaties en videowerken ook performances. De tentoonstelling biedt ruimte aan hun fictieve bedrijf 'GenTerra - Transgenic Solutions for a Greener World', dat op een maatschappelijk verantwoorde en democratische wijze met biotechnologie zegt om te gaan. Ook zal de groep live experimenten doen op het gebied van genetische manipulatie.

Molecular Invasion / Critical Art Ensemble / Beatriz da Costa / Future Heritage / Amsterdam

De Sloveense kunstenaar Marko Peljhan toont zijn project Mission Control Room, een observatie unit waar allerhande mediasignalen worden afgetapt en afgeluisterd die doorgaans onzichtbaar of onhoorbaar blijven voor het publiek (Electronic Media Monitoring). Een live verbinding wordt tot stand gebracht tussen de Oude Kerk en de reusachtige voormalige Sovjet schotelantenne (diameter - 32 meter) aan de kust van Letland in Irbene. Door de live signalen van deze radiografische antenne te vermengen met andere live satellietsignalen (beeld en geluid) creëert Peljhan een mediaperformance.

De Hybrid Workspace is een tijdelijk medialab, waarin een aantal groepen gedurende de tentoonstelling in blokken van 5 à 6 dagen aan verschillende thema's zullen werken. Hiervoor worden permanente screeningfaciliteiten en informatieterminals ingericht in de Oude Kerk en worden er discussies, presentaties en workshops georganiseerd, zodat het publiek 'hands-on' ervaring op kan doen.

Voor middelbare scholieren is er een educatief programma ontwikkelt rondom het vak CKV voor VMBO en HAVO/VWO.

Naast de tentoonstelling in de Oude Kerk vindt de conferentie 'World-InfoCon: The Network Society of Control' plaats op 6 en 7 december 2002 in De Balie te Amsterdam. Meer informatie hierover volgt.

Met dank aan:
World-Information.Org is een initiatief van Public Netbase/t0, dat in samenwerking met Waag Society, De Balie en het Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo/ TBA in Amsterdam plaatsvindt. Eerdere edities vonden plaats in Brussel en Wenen.

World-Information.Org wordt gerealiseerd met de financiële hulp van de Daniel Langlois Foundation, het HGIS Cultuurfonds, de Mondriaan Stichting, het VSB Fonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Cultuur2000 programma van de Europese Commissie voor Educatie en Cultuur.