screening

Visual Foreign Correspondents deel 7

13 Mei – 09 juni 2008


Thando Mama, Zuid-Afrika,  Prayer, 2008

De kunstenaar Thando Mama woont en werkt in Kaapstad. Zijn werk handelt in het bijzonder om de koppeling die gemaakt wordt tussen geweld en zwarte mannelijkheid. Vaak gebruikt hij daarin zijn eigen lichaam, passief en kwetsbaar, om zo de marginaliteit van de Afrikanen in het algemeen weer te geven.

In ‘Prayer’ (gebed) worden scènes van geweld en extreme armoede afgezet tegen suggestieve en gelaagde beelden van mannen gebogen in Islamitisch gebed. Het werk is gemaakt na een bezoek aan Mali, waar een bevriende kunstenaar hun gesprek afbrak om te bidden. Mama beschrijft zijn verwondering te zien hoe om hem heen overal mensen gingen bidden. Zoals hij zelf zegt ‘Ik wilde meedoen, ondanks dat het niet mijn geloof was en niet iets wat ik normaal zou doen; Het leek op één of andere manier een weg om een glimp op te vangen van ‘de ander’ in hun meest spirituele zelf. Ik keek naar universele beelden van armoede en tegelijkertijd hoop voor de toekomst’.