screening

Visual Foreign Correspondents deel 2

Van 18-12-2007 t/m 15-01-2008


Sharam Entekhabi, Iran

In samenwerking met De Geglobaliseerde Glazen Bol het internationaal debatprogramma in de Balie presenteert Visual Foreign Correspondents de tweede aflevering een maandelijkse serie audiovisuele kunstwerken voor het publieke scherm.
Visual Foreign Correspondents vraagt elf gerenomeerde kunstenaars wereldwijd hun persoonlijke visie op de actualiteiten te geven aan de bewoners en bezoekers van Amsterdam. De kunstenaars maken hun bijdrage voor een groot scherm in de publieke ruimte en online. Het scherm wordt als een raam waarin de toeschouwer een glimp van een andere wereld en een ander perspectief kan opvangen.

18 December 2007 tot en met 15 januari 2008 presenteert Visual Foreign Correspondents Shahram Entekhabi met het werk Haji Firouz, 2007.In Iran is Haji Firouz een klownesk figuur die al zingend en dansend het Perzische nieuwe jaar – Nowruz – inluidt. In een drukke winkelstraat in West-Berlijn speelt Entekhabi de rol van Haji Firouz tussen het drukwinkelend publiek. En hoe hij ook moeite doet om de aandacht van de kerstshoppers te trekken, hij slaagt er maar niet in om deel te worden van deze stedelijke consumptiesetting. Het lijkt alsof het winkelpubliek zodanig in beslag wordt genomen door hun eigen rol van consument dat er geen ruimte is voor een storende factor in de stroom van mensen en goederen.
Entekhabi’s performance onderzoekt de normatieve gedragspatronen door sociale en raciale grenzen op te zoeken. Uiteindelijk bewijst Haji Firouz dat deelname in een bepaalde systeem, altijd gestoeld is op exclusiviteit en conformiteit.

Shahram Entekhabi werd in Boroujerd in Iran geboren en studeerde grafisch ontwerpen aan de Universiteit van Teheran en architectuur en urbanisme in Italië. Hij woont en werkt tussen Londen, Berlijn en Teheran en heeft internationaal geëxposeerd. Hij is voornamelijk geïnteresseerd om de west-Europese stedelijke ruimte als geprivilegeerde plek voor de blanke, middenklasse, heteroseksuele man te onderzoeken. Hij doet dit via een diversiteit aan performatieve acties, architectuur, installaties en digitale media, waarin hij figuren die als marginaal – en dus maatschappelijk onzichtbaar – beschouwd worden, zoals migrantgemeenschappen uit het Midden-Oosten, een plek geeft. Dusdanig vormt de dynamiek tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid een belangrijk thema in het werk van Shahram Entekhabi

Het werk wordt gepresenteerd in de Balie tijdens het programma van De Geglobaliseerde Glazen Bol. Daarna is het een maand lang, elke avond te zien op publieke schermen aan het Baliegebouw, op het Contemporary Art Screen, op de Zuidas en in 11-Reatuarant Bar Club, Post-CS, het tijdelijk Stedelijk Museum in Amsterdam.
Op de website van VFC wordt het werk uitgebreid toegelicht met achtergrond informatie en een interview met de maker, verder zijn er interactiemogelijkheden en zijn de vorige afleveringen te zien.

Ook is het werk te zien als deel van de visuele opiniepagina Oog, een opinieplatform in de Volkskrant online waar kunstenaars wekelijks hun visie geven op onderwerpen in de actualiteit.

Scherm Locaties:
De Balie: Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
www.debalie.nl
CASZ: Zuidplein, Amsterdam
www.caszuidas.nl
11/Restaurant bar club: Oosterdokskade 3-5, Amsterdam
www.ilove11.nl
www.volkskrant.nl/oog

Aan Visual Foreign Correspondents werken mee:
Artistieke leiding: Nanette Hoogslag
Redactie: David Garcia, Nat Muller, Petra Heck en Eric Kluitenberg

Visual Foreign Correspondents is een samenwerking tussen De Stichting Visuele Correspondenten, De Balie en Het Nederlands Instituut voor Mediakunst.
www.visualcorrespondents.com

Met dank aan:
Visual Foreign Correspondents is mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, VSB, De Balie en het Nederlands Instituut voor Mediakunst