screening

Visual Foreign Correspondents deel 11

Van 05-11-2008 t/m 05-12-2008


Angela Detanico and Rafael Lain, Brazilië, World Justified (left, centre, right) (2004-2008)

In samenwerking met De Geglobaliseerde Glazen Bol het internationaal debatprogramma in de Balie presenteert Visual Foreign Correspondents de elfde en tevens laatste aflevering van een maandelijkse serie audiovisuele kunstwerken voor het publieke scherm. Visual Foreign Correspondents vraagt elf gerenommeerde kunstenaars wereldwijd hun persoonlijke visie op de actualiteiten te geven aan de bewoners en bezoekers van Amsterdam. De kunstenaars maken hun bijdrage voor een groot scherm in de publieke ruimte en online. Het scherm wordt als een raam waarin de toeschouwer een glimp van een andere wereld en een ander perspectief kan opvangen.

In het nauwe gebied tussen grafisch ontwerpen en beeldende kunst, in een intense en gedreven samenwerking, hebben Angela Detanico en Rafael Lain een praktijk ontwikkeld waarin zij op een speelse manier bezig zijn met het ontwrichten van betekenis. Aan de ene kant is hun beeldtaal direct voor ons herkenbaar, aangezien het gebruik maakt van de alledaagse taal van de informatie technologie. Aan de andere kant, is deze directheid misschien bedrieglijk, want als de taal van het informatie tijdperk hun gereedschap is, dan lukt het hun met humor de verleiding van het medium te weerstaan. In plaats van te vertrouwen op een almaar complexer wordende technologie, combineert hun werk kernachtigheid met een indrukwekkende eruditie wat zichtbaar wordt door middel van een serie van gelaagde en culturele referenties gecombineerd met algemene, historische en filosofische associaties.


‘World Justified (left, centre, right) (2004-2008) is het voorbeeld van hun schijnbare eenvoud, spottend met tegelijkertijd scherp sociaal-politieke commentaar. Het gebruikt de logica van de woordprocessor waarbij het op een speelse manier de functie van het uitlijnen van tekst laat toepassen op de geopolitieke wereld.

Anders dan eerdere kunstenaars die cartografie gebruiken om hun ideeën uit te drukken, verwijst de manipulatie van de wereldkaart door Detanico en Lain, niet naar de noord-zuid tweedeling van macht, noch een indetificatie met de kwetsbaarheid en absurditeit van culturele en politieke condities, of zelfs de tegenstellingen binnen nationalistische gedachtegoed en economische ellende.
Het verhaal van Detanico en Lain is dat van globalisering, waar communicatie technologie, juist de taal waarin de ironische lading van het werk ligt, transcontinentaal is. Bovendien is het de wereld waarin het duo als kunstenaars leeft, een wereld van alsmaar toenemende internationale biënnales, van onophoudelijk reizen, van ‘niet-plaatsen’ waar locale kenmerken verdwenen zijn, een wereld van continentale verschuivingen.

Alhoewel het conceptueel steunt op een diversiteit aan platforms, een natuurlijk gevolg van de verscheidenheid aan media die het werk zelf ondersteunt, wordt het werk bepaald door hun specifieke historische en politieke context. Het gaat hier niet om een verontschuldiging voor globalisering, in tegendeel, de kern is onderscheiding met de door de kunst gegeven mogelijkheden in productie, verspreiding en ontvangst.

Naar aanleiding van de opdracht van VFC, werd World Justified bewerkt tot een geanimeerde videoloop. In deze nieuwe context krijgt het nog een verdere mogelijke lezing, vanuit de optiek van de wereldwijde financiële ‘meltdown’ waarin we ons op dit moment bevinden. Een verbonden wereld waar een minieme locale turbulentie een algehele verandering in samenhang van de hele globe teweeg brengt.

Het werk zal gepresenteerd worden in de Balie tijdens het internationaal debatprogramma van De Geglobaliseerde Glazen Bol over de toekomst van de internationale gemeenschap.
Meer Informatie http://www.debalie.nl.
Het thema deze maand zijn de opkomende economieën en de veranderingen die zij teweeg brengen op nationaal en internationaal gebied. Daarna zal het een maand lang, elke avond te zien blijven op publieke schermen aan het Baliegebouw en op het Contemporary Art Screen op de Zuidas, Amsterdam. Verder maakte het project deel uit van het Urban Screen Festival in Melbourne.

Op de website van VFC wordt het werk uitgebreid toegelicht met achtergrond informatie en een interview met de maker, verder zijn er interactiemogelijkheden en zijn de vorige afleveringen te zien.

Ook is het werk te zien als deel van de visuele opiniepagina Oog, een opinieplatform in de Volkskrant online waar kunstenaars wekelijks hun visie geven op onderwerpen in de actualiteit.

Scherm Locaties:
De Balie: Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam: www.debalie.nl
CASZ: Zuidplein, Amsterdam: www.caszuidas.nl
Urban Screen Festival Melbourne www.urbanscreens08.net
OOG: www.volkskrant.nl/oog
www.visualcorrespondents.com

Met dank aan:
Aan Visual Foreign Correspondents werken mee:
Artistieke leiding: Nanette Hoogslag
Redactie: Annet Dekker, David Garcia, Nat Muller, Petra Heck en Eric Kluitenberg

Visual Foreign Correspondents is een samenwerking tussen De Stichting Visuele Correspondenten, De Balie en Het Nederlands Instituut voor Mediakunst.

Visual Foreign Correspondents is mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, VSB, Prins Bernhard Cultuurfonds, De Balie en het Nederlands Instituut voor Mediakunst