Van 18-04-2006 t/m 01-05-2006


Het Nederlands Instituut voor Mediakunst zal een aantal colleges verzorgen in het kader van de Master 'Preservation & Presentation' van de Universiteit van Amsterdam.

Veel kunst is opgeslagen in depots van musea, culturele instellingen en archieven. De presentatie van mediakunst kan echter zeer ingewikkeld in elkaar zitten, het is vaak geen kunstwerk dat je eenvoudigweg aan de muur hangt of ergens neerzet. Daarom hebben zij ook een speciale aanpak nodig wanneer zij opgeslagen worden, dat kan vaak niet in hun originele staat. Om de installaties en andere kunstwerken die zich in archieven en depots bevinden te begrijpen, zullen studenten reflecteren op de specifieke eigenschappen van mediakunst.

Tijdens de cursus Theory Visual Culture hebben de studenten theoretische kennis opgedaan over nieuwe media. De colleges die door Jennifer Steetskamp (Mediatheek), Joke Ballintijn (Distributie), Gaby Wijers (Coordinator Collectie) en Ramon Coelho (Postproductie) gegeven worden, relateren deze kennis aan de specifieke problemen van het behoud en de presentatie van mediakunst in een museale context. Tijdens de colleges wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van mediakunst, het medium, de praktijk van het conserveren en tentoonstellen. Studenten krijgen een introductie over de oorsprong, theorie en ontwikkeling van verschillende mediakunstvormen. De focus ligt daarbij op het karakter van het media object - idee, proces en beeld - en de rol van de technologie in het behoud en presenteren van mediakunst en installaties.

Theoretische kennis zal dienen als achtergrond voor het onderzoek van specifieke vragen rondom behoud en presentatie in praktische labs zoals het Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo/TBA, het ICN en V2. De verschillende onderwerpen (concept van het object, documentatie en beschrijving, behoud, technologie, archievering, festivals en tentoonstellingen) worden onderzocht.

Dinsdag 18 april
Een korte geschiedenis van de videokunst.
Jennifer Steetskamp

Wat vandaag bekend staat als het Nederlands instituut voor Mediakunst is het resultaat van een lange reeks institutionele ontwikkelingen op het gebied van video en mediakunst in het algemeen. Het proces van institutionalisering weerspiegelt het toenemende succes van videokunst, en de groeiende erkenning ervan als artistiek medium. Beginnend met kleine initiatieven, heeft videokunst zichzelf als een belangrijk deel binnen de hedendaagse kunst gevestigd, momenteel gerepresenteerd door professionele distributeurs. Met de nadruk op de geschiedenis van videokunst in Nederland zal dit onderdeel de relatie onderzoeken tussen verschillende vormen van videokunst en hun institutionele context.

Distributie en institutionele context
Joke Ballintijn

Studenten krijgen de opdracht een oud en een nieuw werk te vergelijken: in welke context zou het moeten worden tentoongesteld en wat zijn de beste condities? Er wordt onderzoek gedaan naar specifieke werken, zoals multimedia installaties. Er wordt gekeken tot welk platform en geschiedenis een specifiek werk behoort. Verschillende registratiemodellen worden besproken.

Maandag 24 april
Strategieen en richtlijnen; de documentatie en behoud van video en mediakunst.
Gaby Wijers

Media kunstwerken zijn vaak live, tijdelijk site-specific, en hun formats zijn veranderlijk en variabel. Door de veranderlijkheid en snelle veroudering van de media formats is er behoefte aan een andere benadering in termen van strategieen voor documentatie en behoud. Een aantal nationale en internationale onderzoeksprojecten ontwikkelen richtlijnen voor de documentatie en het behoud van nieuwe mediakunst.
De belangrijkste vragen zijn:
- Wat te behouden en op welke manier het te behouden?
- Wat zijn de essentiele esthetieke en technologische elementen die absoluut behouden moeten worden om het werk
zijn integriteit in de toekomst te laten behouden?
- Wat is essentieel voor het vaststellen van oorsprong en authenticiteit van het werk?
- hebben verschillende vormen van mediakunst een verschillende strategie nodig?

Maandag 1 mei
Behoud performances, videokunst en mediainstallaties.
Gaby Wijers

Dit seminar is een praktische introductie in nieuwe media technologieen: formats, systemen, benodigdheden,management en beheer. Met de nadruk op performances, videokunst en mediainstallaties zal de relatie tussen technologie,verschillende vormen van mediakunst en hun documentatie en de context van behoud onderzocht worden.