Van 24-08-2002 t/m 28-09-2002


Brandon LaBelle, Péter Frucht, MEZ (Mary Anne Breeze), Netochka Nezvanova & Jaine Evans, Imogen Stidworthy

De populariteit van chatrooms op het internet en de snelheid van het elektronisch mailen heeft geleid tot een enorme groei in de communicatie en daarmee in de verandering van het taalgebruik en het ontstaan van talloze subtalen.

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst organiseert van 24 augustus t/m 28 september The Pleasure of Language. In deze tentoonstelling houden kunstenaars zich op verschillende manieren bezig met taal. Met beeld, tekst en geluid wordt ingespeeld op een veranderend taalgebruik en communicatieproces. In een aantal werken wordt het gedachtengoed en de werkwijze van kunstenaars uit het begin van de vorige eeuw in een eigentijds perspectief geplaatst.

Tentoonstellingstekst

Geluidskunstenaar Brandon LaBelle richt zich in zijn installaties op de dynamiek van ruimtes, objecten, lichamen en/of taal. Zijn interesse gaat voornamelijk uit naar harmonische mogelijkheden van taal: hoe vormen de verschillende medeklinkers en klinkers gezamenlijk een architectonisch geheel dat ons in staat stelt woorden en zinnen te vormen? En, daaropvolgend, hoe beïnvloeden zij communicatie en brengen zij deze tot stand? In zijn nieuwste werk Over/Hear is zijn aandacht verschoven naar hetgeen gezegd wordt.
http://www.kaon.org/brandon_labelle/index.php

De Hongaars/Duitse kunstenaar Péter Frucht is gefascineerd door de misverstanden die ontstaan in communicatie. Beïnvloed door zijn lange aanwezigheid in chatrooms op het internet heeft Frucht in iow ianalbipootv mmif with mftw ibn and cotlflgohaha isbt (2001) flarden van verschillende internet gesprekken geselecteerd.Hij breekt in in gesprekken en haalt bepaalde delen eruit, die hij vervolgens grafisch bewerkt alvorens ze terug te sturen in zijn virtuele 3D wereld. Het resultaat is een golf van 'live chat' die door de interactie van de bezoeker gemixed en met elkaar verbonden kan worden waardoor nieuwe dialogen hoorbaar zijn.
http://www.khm.de/~frucht/

MEZ (aka Mary-Anne Breeze) maakt e-poetry op het internet, door haar zelf aangeduid als m[e]zang.elle. M[e]zang.elle is een spel met taal, ondersteund door geluid, symbolen en tekst dat voortkomt uit afkortingen die gangbaar zijn in e-mail en sms communicatie.De woorden zijn op zo'n manier verandert dat ze de fundamentele betekenis van het woord weerspiegelen en nieuwe associaties oproepen. Haar taal bevat mathematische programmeertaal en andere taalcodes om een specifieke (internet)taal te ontwikkelen.
http://www.cddc.vt.edu/host/netwurker
http://www.hotkey.net.au/~netwurker

Voor de tentoonstelling werkte Netochka Nezvanova samen met Jaine Evans aan de interactieve installatie Hypoderm (2002).In Hypoderm kan de toeschouwer delen tekst naar voren halen en manipuleren door in de ruimte te bewegen of juist stil te staan. Een beschrijvende tekst groeit door het plaatsen van woorden en zinnen die een associatieve relatie met elkaar hebben. Een relatie die door elke bezoeker gemaakt wordt en iedere keer anders is. Zo creëert de bezoeker een vloeiend en continue veranderend geheel van tekst.
http://www.steim.nl

In haar para-documentaire video Substitutes (2002) laat Imogen Stidworthy twee jonge zangers uit Roemenië zien die zij filmde tijdens een toevallige ontmoeting.Als zij de video laat zien aan verschillende mensen roept het allerlei vertalingen, herinneringen en interpretaties op, die zij over de originele opnames heen legt. De akoestische lagen van taal en muziek vormen een hybride soundtrack die meer als een textuur begrepen wordt dan als een tekst of een lied. Het ogenschijnlijke harmonische geheel van het lied wordt onthuld als een lappendeken van onlogische verbanden en grammaticale tegenstellingen.Op de opening: KKEP met See You

Onder de naam KKEP maken Selene en Stef Kolman projecten in de openbare ruimte. KKEP is bekend vanwege hun innovatieve manier van werken waarbij ze gebruik maken van verschillende kanalen, van televisie tot Internet en gsm.


De projecten van KKEP bestaan uit een combinatie van kunst, reclame, nieuws en entertainment. Voor de tentoonstelling maakt KKEP gebruik van het sms protocol, waarmee de mobiele telefoon door de gebruiker gepersonaliseerd kan worden met een afbeelding van eigen ogen. Een txt.file wordt op de mobiel automatisch omgezet in een afbeelding van de zojuist gefotografeerde ogen.
http://www.kkep.comNaast de hedendaagse werken zal ook een aantal werken uit de begindagen van de videokunst uit de collectie van Montevideo op monitor vertoond worden. Performances van Laurie Anderson, Carolee Schneeman en videowerk van o.a. Vito Acconci laten zien hoe in het verleden kunstenaars taal verwerkten in hun werk.

Op dinsdag 27 augustus is er een > 50% beeld avond georganiseerd.
Taal in performance met lezingen /presentaties van o.a. Blast Theory, Graham HarwoodMet dank aan:
Amsterdam Fonds voor de Kunst
The British Council, Amsterdam
Nederlandse Ambassade, Berlijn
Artikel Taal en Kunst