08-10-1999


Het Nederlands Instituut voor Mediakunst, MonteVideo/TBA organiseert in samenwerking met ASCA (Amsterdam School of Cultural Analysis) en L&B (Lier en Boog) / Global Vernunft het internationale symposium That Media Thing.


That Media Thing
concentreert zich op vragen zoals: in hoeverre laat de mediakunst zich onderscheiden van andere kunstvormen? Kan mediakunst theoretisch worden verstaan in één omsloten model, of dient er juist vanuit de pluriformiteit, die men zowel in de theorie als in de praktijk aantreft, vertrokken te worden? De onbevangenheid ten aanzien van tradities - die andere gevestigde media kenmerkt - wordt duidelijk in de wijze waarop mediakunst tentoongesteld wordt. Het is om die reden dat That Media Thing vooral ook de problematiek van de presentatie aan de orde zal stellen.

Vanuit deze verschillende invalshoeken wil That Media Thing discussiëren over de mogelijkheid van nieuwe en actuele concepten.

Een verslag (in het Engels) van het symposium wordt gepubliceerd in L&B , volume 15, die uitkomt medio oktober 1999. Voertaal symposium is Engels.


Website That Media Thing