24 mei 2012, 12.00 - 17.00 uur

Startbijeenkomst Toekomstverkenning Kunst en Techniek
24 mei 2012, 12.00 – 17.00 uur borrel


Locatie: Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk), Keizersgracht 264 AMSTERDAM
Aanmelden kan bij Annette Potting: potting@stt.nl (kosteloos)

Over de Startbijeenkomst Techniek en de Kunstproductie
De Toekomstverkenning Kunst en Techniek is een initiatief van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. In de verkenning onderzoeken we ontwikkelingen in de relatie tussen kunst en techniek. Aan de hand van twee startbijeenkomsten proberen we scherp te krijgen wat het precieze doel, de focus en de werkwijze van de verkenning zou moeten worden. Op 26 april vond de eerste bijeenkomst plaats, met als thema Kunst en de Kunst(re)productie. De presentaties die Geert Van der Snickt (Universiteit Antwerpen), Ysbrand Hummelen (RCE) en Annet Dekker gaven, kunnen worden bekeken op https://vimeo.com/album/1923372.

Waar de bijeenkomst van 26 april in het teken stond van bestaande kunst, kijken we op 24 mei naar de interactie tussen techniek en kunst-in-de-maak. Hier komen vragen aan de orde als: wat betekent het aanbod van nieuwe technologiee%u0308n, media, materialen en platforms voor de kunst en de wijze waarop die kunst tot stand komt? Zijn techniek en technologie aanjagers van nieuwe kunstconcepten en -categorieen? Hoe belangrijk wordt techniek(beheersing) voor de kunstenaar? En wat betekent dat voor zijn of haar professionele vorming? We staan ook stil bij vraagstukken van een heel andere orde, zoals: wat is de rol van de kunstenaar bij het duiden en verkennen van nieuwe technologieen? En hoe verandert het kunstlandschap en haar instituties onder invloed van technologische ontwikkelingen?

Veel onderwerpen dus. We starten bewust breed zodat we weloverwogen keuzes kunnen maken bij de verdere inkleuring van de verkenning. Wat zou de impact van deze verkenning moeten zijn? Waarop gaan we ons op richten, en wat laten we buiten beschouwing? Op welke manier moeten we te werk gaan om het beste uit de verkenning te halen. Vragen die we samen met de deelnemers in de startbijeenkomsten proberen te beantwoorden.

De startbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk).

Doelgroep
De startbijeenkomst Techniek en de Kunstproductie is bedoeld voor professionals die:
- zich bezig houden met de wisselwerking tussen techniek en kunst
- in verschillende contexten opereren: kunstenaars, curators, restauratoren, medewerkers kunstinstellingen, beleidsmakers, bestuurders, onderzoekers, etc.;
- verschillende disciplines vertegenwoordigen (alfa, beta, gamma).

N.B.: voertaal is Nederlands!

Programma
De bijeenkomst wordt een mix van presentaties en discussies. We hebben vier sprekers die ingaan op de in hun ogen belangrijkste strategische vraagstukken rond het thema Techniek en de Kunstproductie. Na de presentaties zullen de deelnemers aan de startbijeenkomst worden gevraagd mee te denken over de verder inrichting van de toekomstverkenning.

Tijd
12.00 – 12.30 Ontvangst met broodjes
12.30 – 12.45 Welkom en inleiding
12.45 – 13.20 Presentatie Angelo Vermeulen
13.20 – 13.55 Presentatie Robert Zwijnenberg
13.55 – 14.20 Pauze
14.20 – 14.55 Presentatie Taconis Stolk
14.55 – 15.30 Presentatie Maaike Roozenburg
15.30 – 17.00 Discussie
17.00 – 18.00 Borrel
 

Over STT
Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) werd in 1968 opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. STT organiseert sinds haar oprichting toekomstverkenningen op het snijvlak van technologie en samenleving. De stichting creeert een vrije, pre-competitieve ruimte waarin experts, belangstellenden en belanghebbenden gezamenlijk inspirerende toekomstvisies ontwikkelen. Ongewone ontmoetingen, ‘kennisfusie’ en impact waar het ertoe doet zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Het aandachtsgebied van STT is zeer breed. Van nieuwe technologiee%u0308n in Afrika tot de mogelijkheden van de volgende generatie serious games, en van de toekomst van intelligent vervoer tot de wisselwerking tussen techniek en religie.

Toekomstverkenningen van STT worden breed gewaardeerd. Eindresultaten, veelal publicaties, vinden hun weg naar het bedrijfsleven (bijvoorbeeld als input voor de R&D-agenda), de overheid (beleidsplannen) en kennisinstellingen (onderzoek- en onderwijsprogramma’s). Ook de netwerken en samenwerkingsverbanden die tijdens de verkenning ontstaan blijken van grote en vaak blijvende waarde.

STT is een onafhankelijke organisatie. Het stichtingsbestuur van ruim veertig leden wordt gevormd door topfunctionarissen uit het zakelijk leven, de rijksoverheid en kennisinstellingen. Zie voor meer informatie www.stt.nl