tentoonstelling

Soundings

Van 25-04-1998 t/m 30-05-1998


Pierre Bastien Une Collection d’Automates (1998)
Horst Rickels Flip-Flop (1987/'98)
Paul Baartmans Fort Piano (1997)

De tentoonstelling Soundings laat werk van drie kunstenaars zien die in de traditie van het Futurisme, Dada en Fluxus staan en die geluid als uitgangspunt en inspiratie gebruiken. Nieuwe media of nieuw gebruik van oude media geven deze kunstenaars de mogelijkheid de traditie te herzien en verbindingen te leggen tussen ruimte, beeld en geluid. Geluidskunst maakt gebruik van speciale instrumenten en zoekt naar een presentatievorm waarin een synthese tussen beeldende en akoestische elementen tot stand wordt gebracht. Van de bezoeker wordt verlangd zowel toeschouwer als toehoorder te zijn.

Met fragmenten uit de Vijfde van Beethoven maakt de installatie van Paul Baartmans (Bergen op Zoom, 1956) de bezoeker attent op zijn plaats in de ruimte. Detectors op verschillende plaatsen zorgen er voor dat dit stuk al dan niet correct wordt uitgevoerd.

Het werk van Horst Rickels (Westerstede, 1947) gaat over het transparant maken van een ruimte. Beeld, licht en geluid worden met elkaar verbonden. Een duistere zaal vol geluiden verandert in een omgeving van stilte en licht.

De mechanische installaties van Pierre Bastien (Parijs, 1953) bestaan uit allerhande instrumenten die automatisch, zonder gebruik van electronica worden bespeeld. De instrumenten klinken in verschillende combinaties, nu eens solo dan in concert.
The names of Rickels and Bastien link to soundsamples.