Van 10-04-1999 t/m 08-05-1999


Peter Vogel (D), Felix Hess (NL), Edwin van der Heide (NL)

Soundings 2 / Interactive laat werk van 3 kunstenaars zie, die op heel verschillende wijze geluid benaderen en tegelijkertijd interactiviteit (als wisselwerking van tenminste twee factoren) gemeen hebben.

Edwin van der Heide

Peter Vogel
benadert geluid vanuit de positie van de componist. In 'NAGOYA KLANGWAND The Sounds of Shadow' (1991) is de componist niet meer de schrijver van een partituur, die om uitvoerende musici en een bekwame dirigent vraagt en die samen zo nauwkeurig mogelijk de juiste noten in het juiste tempo spelen, maar de toehoorder die door zijn bewegingsactiviteiten een compositie maakt.

Felix Hess richt zich met 'Cracklers'(1994) op de waarneming van het geluid. Het menselijk oor is niet in staat om hele lage frequenties waar te nemen. Wat we horen is een bepaald spectrum van geluid. We nemen een gedeelte van het omgevingsgeluid waar. Iedere beweging veroorzaakt luchtverplaatsing, b.v. door een opengaande deur of door een mens die de trap oploopt. Hierdoor verandert de klank van onze omgeving, alleen horen we deze niet omdat de frequentie te laag is. Interactiviteit betekent hier: geluid hoorbaar te maken dat door activiteiten in de omgeving van de kunstwerken plaatsvindt.

Edwin van der Heide onderzoekt met 'Een Wereld Voorbij de Luidspreker' (1998) de interactiviteit van de geluidsregistratie. Hij neemt geluiden op van industriele producties door 40 microfoons dicht naast elkaar te plaatsen. Door de interferenties tussen de microfoons ontstaat een verandering van het geluid, die alleen weer te geven is door de opname af te spelen vanuit 40 speakers. Zo ontstaat een soundscape die volledig door de kunstenaar gecomposteerd is maar afhankelijk van positie van de luisteraar binnen een klankruimte beleeft wordt. Producent: Huis aan de Werf (Utrecht), Sponsor: Future Music (Utrecht).