6-9 juli 2011

Crossovers in Art & Media Education
Internationale summer school in Amsterdam 6 - 9 juli 2011

De master Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) organiseert van 4 tot en met 9 juli 2011 de internationale summerschool Remix Culture. Deze 6-daagse nascholing gaat in op de mogelijkheden die hedendaagse technologische ontwikkelingen bieden voor interdisciplinaire kunsteducatie. Special guest is sample-artiest Eboman.

Remix Culture bestaat uit workshops, theorielessen en lezingen verzorgd door inspirerende kunstenaars, wetenschappers en experts uit de media- en kunsteducatie. Interessante excursies naar diverse moderne kunst- en media-instellingen in Amsterdam wisselen het intensieve programma af.
De summerschool is bedoeld voor docenten en (master)studenten die lesgeven aan 12-18 jarigen en hun kennis op het vlak van kunst & media willen verdiepen en verbreden. Deelnemers aan de summerschool zijn afkomstig uit verschillende kunstdisciplines (beeldende kunst, muziek, theater, dans, media) en ontwerpen in duo's interdisciplinair lesmateriaal waarin kunst- en mediaeducatie elkaar raken.

Remix Culture gaat in op de grote behoefte onder kunstdocenten om meer ervaring op te doen over- en met moderne media in binnen- of buitenschoolse kunsteducatie. De summer school wordt op masterniveau gegeven en deelnemers krijgen een certificaat dat een studielast van 2-3 EC representeert.

Daarnaast biedt Remix Culture een kans om kennis en ervaring op het vlak van media- en kunsteducatie uit te wisselen met collega's uit verschilllende landen.

De cursus vindt plaats bij de masteropleiding Kunsteducatie aan het Waterlooplein 211-213 in Amsterdam.
Remix Culture is een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, FOAM, NIMk en het Stedelijk Museum.

Meer informatie en aanmelden: www.ahk.nl/remixculture