Samenvatting

Dit rapport schetst de achtergrond, positie en ambitie van een zeven Nederlandse instellingen actief op het terrein van kunst, technologie en wetenschap. Ze hebben zich verenigd in Dutchpack. Verschillende ontwikkelingen zijn aanleiding om nu stil te staan bij de strategie voor de toekomst. Nationaal en Europees is er sprake van grote dynamiek op het terrein van innovatie en beleid. Creativiteit, kunst en innovatie staan centraal in de missie van de Dutchpack organisaties. Ze hebben de ambitie om in samenwerking met elkaar en derden, werk te maken van hun maatschappelijke rol en betekenis, liefst in internationaal verband. Dutchpack wordt gevormd door Waag Society, V2_, Mediamatic, Submarine Channel, Steim, NIMk en WORM.

Dit rapport beschrijft het specifieke karakter en perspectief van de Dutchpack organisaties, gaat in op de kern van de activiteiten van de verschillende instellingen en plaatst ze binnen de actuele dynamiek van innovatie. Bovendien markeert deze nota de huidige en toekomstige rol die deze zogenaamde ‘art and technology labs’ kunnen en willen spelen. Dutchpack biedt zowel mogelijkheden voor innovatie in de Nederlandse topsectoren als op Europees vlak als het gaat om het aanpakken van de grote uitdagingen (‘grand challenges’) zoals die door de commissie gedefinieerd zijn. In het bijzonder in de onmisbare explorerende fase kan Dutchpack, met een op artistieke onderzoek gebaseerde aanpak van grote betekenis zijn, maar ook in de fase waarin nieuwe concepten voor diensten en toepassingen worden getransformeerd tot demo’s en prototypes, zowel in interactie met internationale ontwikkelaars en vormgevers, als met het publiek van potentiele gebruikers. De verschillende competenties en de uitgebreide trackrecord van de verschillende instituties en hun personeel legitimeren die claim. De activiteiten van de Dutchpack instellingen zijn in hun uitkomsten en resultaten altijd grensverleggend, maar ook in de wijze waarop en de constellatie waarin ze tot stand komen zijn ze innovatief. Open source en open content zijn al geruime tijd vaste waarden, net als co-­creatie en creative commons. Deze systeeminnovaties zijn ontstaan in de werkvelden waarin Dutchpack instellingen prominent acteren en waaraan ze zelf actief vormgeven.

Deze nota pleit voor de erkenning van de medialabs als de derde relevante partij op het terrein van kennis en onderzoek ten dienste van innovatie in Nederland, naast de wetenschappelijke instituten en de instellingen voor toegepast onderzoek. De overheid zou op een vergelijkbare manier als dat gebeurt voor de andere twee genoemde partijen een structuur moeten scheppen die continuiteit en kwaliteit garandeert. Om te beginnen zou dat mogelijk moeten worden in de onderzoeksprogramma’s die momenteel ontwikkeld worden binnen de innovatiecontracten van de Nederlandse topsectoren.

Download het rapport

Rapport in opdracht van Dutchpack i.s.m. Virtueel Platform
Uitgave: Dutchpack
Dutchpack verenigt zeven instellingen die opereren op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap: Nederlandse Instituut voor Mediakunst, Mediamatic, STEIM, Submarine Channel, V2_Waag Society en Worm.
Auteur rapport: Paul Rutten
Cases, profielen en illustraties: Dutchpack
Redactie: Frank Kresin
Lay Out: Jorn Dost
© 2012, Dutchpack en Paul Rutten Onderzoek (Haarlem)