Van 14-11-1998 t/m 24-12-1998


Nieuw werk van Stansfield / Hooykaas


Elsa Stansfield, Madelon Hooykaas

Elsa Stansfield (Glasgow, 1945) en Madelon Hooykaas (Maartensdijk, 1942) behoren tot de eerste generatie videokunstenaars en begonnen hun artistieke samenwerking halverwege de jaren zeventig. In hun oeuvre maken ze voornamelijk gebruik van video in combinatie met natuurlijke materialen en objecten. Factoren als ruimte en tijd spelen een grote rol in hun werk, waarbij de tijd eerder cyclisch dan discontinu moet worden opgevat. Terugkerende onderwerpen zijn fenomenen uit de natuur en de elementen. Ook vormen waarnemingen tijdens reizen vaak een uitgangspunt. Stansfield / Hooykaas genieten internationaal meer bekendheid dan in Nederland.

Ze verblijven en exposeren veelvuldig in het buitenland (o.a. Groot-Brittannie, Duitsland, Canada) en namen deel aan belangrijke internationale tentoonstellingen: de Biennale van Sydney (1982), The Luminous Image, Stedelijk Museum Amsterdam (1984), Documenta VIII (1987). Werken van het duo zijn onder andere opgenomen in collecties van het MOMA, New York, het Stedelijk Museum te Amsterdam en het ZKM in Karlsruhe. De tentoonstelling 'Person to Person' bestaat uit drie recente werken, aangevuld met een selectie tapes.

In het Art Lab van MonteVideo/TBA maakten Stansfield / Hooykaas de cd-rom Person to Person (1998), met als uitgangspunt de verhouding tussen mens en landschap. De structuur van de cd-rom is gerelateerd aan een reis, die zowel lineair als non-lineair kan worden ondergaan. Er is een begin (in beweging komen), een midden (het verkennen van de plek van bestemming, een kennismaking met de mensen, de taal) en een eind (het persoonlijke fotoalbum dat je overhoudt, de stilstand). De interactieve gebruiker kan zelf beelden maken van wat hij of zij op de reis tegenkomt en die verzamelen in een eigen album. De cd-rom is als 'draagbare installatie' ook onderdeel van de tweetalige publicatie die ter gelegenheid van deze expositie verschijnt.

Stansfield en Hooykaas maken in de videoinstallatie Inside a Portrait (1997) gebruik van de immateriele eigenschap van het geprojecteerde beeld om een sculpturaal portret te creeren. Hoewel het in de klassieke portretkunst vaak om uiterlijke gelijkenis met het onderwerp gaat, wordt in dit werk de nadruk op de 'innerlijke wereld' gelegd. Stansfield / Hooykaas stellen hier de vraag in hoeverre er delen van de mens in het landschap te vinden zijn en hoe dat is te herkennen. Tegelijkertijd onderzoeken ze in hoeverre het beeld dat we van onszelf hebben door de omgeving / het landschap wordt beinvloed.

De installatie Re:vision, towards a field free space (1998) bestaat uit twee delen. Het is een poetisch onderzoek dat concludeert met een ontwerp voor een stralingsvrije ruimte, een instrument dat uit de wetenschap komt. Stansfield / Hooykaas creeerden in maquette-vorm een ruimte die een mens volledig vrijwaart van alle omgevingsstralingen. Dit model is verbonden met een installatie in een andere ruimte, waar vragen worden opgeroepen als: Voelen we ons anders in een omgeving zonder straling?' en 'nvloedt het onze gedachten?' Zoals in vele eerdere installaties gaan Stansfield /Hooykaas bewust om met de materialen die ze gebruiken: video (magnetische tape) en koper (geleidt en houdt stralingen tegen) en koppelen dit direct aan de inhoud van het werk.

Tapeprogramma
In the eye of the storm (1992) 16 min.
Vanishing point (1993) 20 min.
Do you see what I see (1994) 26 min.
On either side of the meridian
(1997) 15 min.

Andere videotapes van Stansfield / Hooykaas zijn te bezichtigen in de mediatheek.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur.

Lezing
Op woensdag 25 november om 20.00 uur geeft Arjen Mulder bij MonteVideo/TBA de lezing Het contemplatieve moment van Stansfield / Hooykaas over de ontwikkelingen in het oeuvre van Stansfield / Hooykaas aan de hand van vertoningen van hun werk. Arjen Mulder is essayist en mediatheoreticus en publiceerde o.a. de boeken 'Het buitenmediale' ('91) en 'Het twintigste eeuwse lichaam' ('96).

Uitzending
Op zondag 22 november wordt de videotape Do you see what I see van Stansfield / Hooykaas vertoond op Kunstkanaal. Kunstkanaal zendt uit van 11.00 tot 03.00 uur. Het programma wordt om de twee uur herhaald.