Introduction OASIS


2005OASIS staat voor Open Archiving System with Internet Sharing. De afgelopen 3 jaar hebben diverse media kunst instellingen een internet platform ontwikkeld voor

* onderzoek
* conservering en
* documentatie van media kunst.

Het doel was de ontwikkeling en het aanbieden van een complex system om de beschikbaarheid van het kwetsbare Europees cultureel erfgoed op het gebied van mediakunst te waarborgen. OASIS presenteert nieuwe modellen en ideen voor networked media archiven. De project resultaten zijn beschikbaar via de project website
www.oasis-archive.eu/ .

Het deelonderzoek van NIMk is beschikbaar via deze website.