Intro

2009 - 2011


Het behoud van afspeel- en weergaveapparatuur voor audiovisuele kunst.


Onderzoeksproject van PACKED in samenwerking met Nederlands Instituut voor Mediakunst (Amsterdam), MuHKA en S.M.A.K.. Periode: 2009-2011.

Het doel van dit project is de digitalisering en de langetermijnbewaring te verbeteren en te verzekeren van audiovisuele kunstwerken die worden bedreigd door het in onbruik raken van de noodzakelijke afspeel- en weergaveapparatuur.

PACKED ontvangt voor de uitvoering van dit project een internationale projectsubsidie in het kader van het cultureel-erfgoeddecreet. Als reactie op de subsidieaanvraag ontving PACKED: “De minister meent dat de kwaliteit van het inhoudelijke concept en de concrete uitwerking hoog is. Het betreft een reële en urgente problematiek met groot belang voor het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Het project heeft dan ook een voorbeeldwerking. De internationale samenwerking met Nederlandse instellingen kan de expertisedeling en kennisuitwisseling verhogen.”

Met dit project starten PACKED en NIMk - Nederlands Instituut voor Mediakunst een intensieve samenwerking voor een periode van twee jaar. De ervaring heeft uitgewezen dat, gezien de complexiteit van de materie en de beperkte omvang van de werkingsmiddelen, kennis over dergelijke zeer specifieke aspecten van conservering niet kan worden ontwikkeld (en dus ook niet kan doorstromen naar de kunsten- en erfgoedsector in Vlaanderen) zonder een stevige internationale samenwerking. Het project zal zich in een eerste fase (01/07/2009 - 30/06/2010) richten op een reeks videogebaseerde werken, en in een tweede fase (01/07/2010 – 30/06/2011) op reeks computergebaseerde werken.

Andere partners in het project zijn in Vlaanderen MuHKA en S.M.A.K., en in Nederland Kröller-Müller Museum en Stedelijk Museum Amsterdam (en onder voorbehoud Instituut Collectie Nederland en Van Abbemuseum Eindhoven).