Tentoonstellingen

Ruimtes

 

Tentoonstellingen

NIMk tentoonstellingen zijn gestopt met ingang van 1 januari 2013.

De laatste NIMk tentoonstelling werd georganiseerd in samenwerking met SMART Project Space.


NIMk presenteert per jaar vier tentoonstellingen met (inter)nationale kunstenaars die werken met video, film, internet en andere technologische media. Dit kunnen zowel groeps- en thematentoonstellingen zijn als solopresentaties, retrospectieven of exposities in samenwerking met andere instellingen. NIMk toont naast opkomende ook internationaal bekende kunstenaars die in Nederland nog niet eerder uitvoerig getoond zijn zoals Marina Abramovic, John Bock en Cory Arcangel. De tentoonstellingen bevragen de consequenties van technologische ontwikkelingen voor de hedendaagse kunst, het kunstwerk en het artistieke proces.

De presentaties lopen uiteen van kunsthistorische thema’s of stromingen, tot meer populaire culturele aspecten als gaming, muziek, mode en web 2.0 en hoe deze zich tot mediakunst verhouden. De looptijd van de tentoonstellingen bedraagt circa tien weken.
Tussen de langlopende tentoonstellingen door is ruimte ingelast voor kortlopende, experimentele presentaties. Dit kunnen zowel korte tentoonstellingen als symposia, screenings en live performances in beeld en geluid zijn.

Voor een overzicht van alle tentoonstellingen en activiteiten die door het Nederlands Instituut voor Mediakunst worden georganiseerd zie het archief.