works

Omer Fast Works

Omer Fast
Nostalgia (2009)

Omer Fast produceerde de drie-delige filminstallatie Nostalgia dat in inhoud en ruimtelijke dimensies een geraffineerde dramaturgie laat zien. Alle drie de films zijn gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een West Afrikaanse vluchteling die om asiel vraagt in Londen. Fast gaat in Nostalgia in op de verhoudingen tussen mensen uit verschillende culturen, op momenten van onderlinge spanning en afhankelijkheid. De kunstenaar neemt hedendaagse onderwerpen, zoals immigratie en politieke vluchtelingen, als uitgangspunt en maakt datgene zichtbaar dat zich normaal ge-sproken achter de schermen afspeelt.

Fast maakt inzichtelijk dat de mechanismen van filmmaken en verhalen vertellen vaak met elkaar botsen. Doordat het asielzoekers vaak ontbreekt aan bewijzen of getuigen, zijn ze vaak aangewezen op hun capaciteiten als verhalenvertellers om in een veilig land te mogen blijven.

In deel één van Nostalgia bouwt een Britse jachtopziener een simpele dierenval van takjes en garen aan de hand van audio-instructies van een Nigeriaanse man. Dit is de actie die de Afrikaanse vluchteling beschrijft in het originele interview, waarvan de soundtrack nog intact is gebleven. Op een bepaald moment lijken de beelden van de voice-over te verschijnen; een ogenblik is een interview set-up te zien, dat weer even snel verdwijnt als het gekomen was.

 

Omer Fast
Nostalgia (2009)
In het tweede deel van Nostalgia onderzoekt de kunstenaar raciale betrekkingen en het verhalen vertellen door middel van een in scene gezet gesprek tussen een acteur die een Nigeriaanse ex-kindsoldaat speelt en een Canadese acteur die de kunstenaar speelt. Het is een gedramatiseerd re-enactment met twee acteurs dat gebaseerd is op het originele interview dat Fast voerde met de asielzoeker. De acteurs zijn op twee verschillende schermen te zien, de geïnterviewde voor een ‘green screen’ en de interviewer in een studio-setting. De Nigeriaan wordt geïnterviewd door een blanke filmmaker die erover denkt hem te gebruiken voor een project over Afrika. Als toeschouwer kijk je machteloos toe wanneer de Nigeriaanse jongen enige argwaan bij zijn interviewer oproept, wanneer hij beweert apen gevangen en gegeten te hebben, en hiermee zijn interviewer steeds meer plaagt en het interview laat ontsporen. Het wordt duidelijk dat de val een essentiële rol speelt in de installatie en daarmee letterlijk en figuurlijk als keerpunt functioneert. Net als het feit dat het interview – waarin de val een verhalend onderdeel vormt – als een rode draad door het werk Nostalgia loopt. Uiteindelijk rennen de theatraliteit, de verdubbelingen en geesten als vluchteling door de drie delen van het werk. En hoewel het lijkt of Fast geïnteresseerd is in het betrekken van de media via deze ogenschijnlijk meedogenloze kritiek, als interviewer en medewerker in het proces, is hij meer geïnteresseerd in het verhalende aspect en om het verhaal binnen nieuwe filmische constructies te plaatsen.

 

Omer Fast
Nostalgia (2009)

Deel drie vertelt het verhaal van vluchtelingen die het dystopische Engeland van de toekomst ontvluchten en asiel aanvragen in een Afrikaans land. De film heeft de vorm van een sci-fi verhaal aangenomen met nachtmerrie-achtige scènes. De gesuggereerde toekomst lijkt echter plaats te hebben in de jaren ‘70 door de nadruk die gelegd is op de typisch bruine tinten en vintage decorstukken. Het gedeeltelijk fantastische verhaal is ver verwijderd van onze hedendaagse realiteit en vindt in plaats daarvan, op een vergelijkbare manier als de film “Blade Runner”, plaats in zoiets als een “alternatief verleden”, zoals Omer Fast het formuleerde.

De West Afrikaanse kolonie staat in het derde deel van Nostalgia steeds vijandiger tegen-over de Britten die een beter leven zoeken. Een asielzoeker wordt bijvoorbeeld ondervraagd over een tunnel waardoor vluchte-lingen het land in worden gesmokkeld.
Er wordt hem een deal aangeboden, en hij moet kiezen tussen het lot van zijn medevluchtelingen, en het veiligstellen van zijn eigen toekomst. Ook dit sci-fi verhaal is geïnspireerd op gesprekken die Fast voerde met de West Afrikaanse asielzoeker in Londen. Hoewel een groot deel van het verhaal in het originele interview helemaal niet overeen-komt met de film, zijn er momenten waarin de twee verhaallijnen samenvallen. Op deze momenten beschrijven verschillende karakters hoe een bepaalde val gebouwd moet worden.

In een scène is het bijvoorbeeld een steekhoudend stuk informatie dat een gevangen genomen Engelse asielzoeker geeft aan zijn ondervrager als bewijs dat hij uit een arm land afkomstig is. In een volgende scene zien we hoe dezelfde ondervrager de beschrijving die de vluchteling gegeven heeft van de val aanpast, om zo bepaalde beweringen over haar eigen verleden te waarborgen. De context en betekenis van het verhaal rond de val verandert hiermee continu van karakter en waarde.

Voor Omer Fast is het proces vanaf het begin totaal fictief te noemen. Het onderzoek dat de kunstenaar doet is niet empirisch, het gaat hem veel meer om artistieke subjectiviteit als prisma voor de waarheid. En hoewel er een duidelijk politieke en ethische dimensie aan dit werk kleeft, is dat ondergeschikt aan de subjectieve, speelse, paranoïde en bezorgde dimensie ervan. Deze aspecten bestaan voor Fast uiteindelijk allemaal als verhalende elementen.

 

Omer Fast
De Grote Boodschap (2007)
Gefilmd op locatie in de Belgische plaats Mechelen, brengt De Grote Boodschap het verhaal van Vlaamse personages die in de tijd lijken vast te zitten. De camera beweegt horizontaal door de muren van schijnbaar op elkaar aansluitende appartementen en in elkaar verstrengelde verhalen. Bij elk appartement staat de camera als een vlieg op de muur even stil om een dialoog tussen twee personages af te luisteren. Als toe-schouwer pas je langzaam de stukjes van het verhaal in elkaar, maar aangezien nooit
het hele verhaal getoond wordt, biedt het ruimte voor speculatie over de gebeurtenissen. Je wordt dan ook steeds achter-dochtiger over datgene wat wordt gepresenteerd. Een oude vrouw haalt unheimische herinneringen op aan haar vader die diamanten doorslikte. Haar huismeester heeft een relatie met haar kleinzoon, of is hij toch een sluwe
makelaar? En wonen ze naast elkaar of eigenlijk heel ergens anders? De makelaar voert een ongemakkelijk gesprek met een zwijgzame Arabier in het volgende appartement.
In een andere woning beatboxt een jongen voor zijn vriendin, maar verandert plotseling in iemand anders. Afhankelijk van waar in de verhaallijn je binnenloopt, geloof je steeds iets anders en knoop je bepaalde informatie aan elkaar. De video roept paranoia en onzekerheid op over je eigen en andermans denken; veiligheid is ver te zoeken in deze onzekere tijden.

 

Omer Fast
The Casting

Omer Fast maakte de video-installatie The Casting op basis van een gesprek dat hij in 2006 in Texas voerde met een jonge sergeant uit het Amerikaanse leger, vlak voor deze voor de tweede maal naar Irak vertrok. De sergeant haalt twee verhalen op. Het eerste vond plaats in Bavaria, en beschrijft een relatie tussen de sergeant met een Duits meisje dat van snelheid en zelfverwonding houdt. Het tweede verhaal speelt zich net buiten Bagdad af, en draait om de beschie-ting van een ongewapende burger.

Fast nam deze twee verhalen en verweefde ze met elkaar in een scenario dat verspringt in tijd, plaats en emotie. Dit script liet Omer Fast interpreteren door een aantal acteurs in een serie van geluidsloze tableaus. De gelaagde beschouwing verspringt tussen de twee verhalen, met korte onderbrekingen van een derde verhaallijn, waarin een regisseur vragen stelt aan een acteur bij de casting voor de rol van de sergeant. Aan de ene kant van de tentoonstellings-ruimte zie je op twee schermen de acteurs in stilte het script uitvoeren. Aan letterlijk en figuurlijk de achterkant van de schermen spreekt de sergeant tegen Fast in het originele interview. Hier zijn de ‘echte personen’ achter de verhalen zichtbaar. Maar er vinden ook vreemde discontinuïteiten plaats binnen de opgenomen schijnbare ‘werkelijkheid’. Zo verschijnen de interviewer en geïnterviewde bijvoorbeeld soms in dezelfde kleding. De jonge sergeant wordt in The Casting acteur binnen zijn eigen herinneringen aan-gezien hij voor de camera over zijn verhaal vertelt. Het verleden waarover hij vertelt, is zijn eigen verhaal, maar na de gebeurtenis, en voor de camera, beleeft de sergeant de feiten op ambivalente wijze opnieuw als verhalenverteller. Hiermee produceert Omer Fast een re-enactment, waar de herinneringen van de sergeant gebruikt worden voor het herbeleven van de gebeurtenissen. Fast speelt ook met de door de sergeant vertelde gegevens uit het interview, en construeert zo – door ondermeer montagetrucs toe te passen – ook een nieuw verhaal. In de stille tableaus wordt het bewerkte verhaal van de sergeant opnieuw opgevoerd, compleet met acteurs in kostuums, verschillende locaties, props en zelfs een rookmachine. De beelden die je te zien krijgt, zijn grotendeels gebaseerd op beelden die Fast vond via Google en zo-danig onderdeel uitmaken van een gene-riek beeldenarsenaal; ons collectieve geheugen.

Er vindt in dit werk een verschuiving plaats die de kunstenaar fascineert: die van private gebeurtenis naar publiek event, maar ook een vermenging met ons ‘collectieve geheugen’ dat is opgebouwd door de media. Zoals Omer Fast zegt, is hij ‘meer geïnteresseerd in de manier waarop ervaring in herinnering wordt omgezet,hoe herinneringen weer verhalen worden, en de wijze waarop herinneringen worden gemedieerd als ze opgenomen en uitgezonden worden.’