1978
Monte Video wordt opgericht door René Coelho. Vanuit zijn huis op de Singel in Amsterdam stelt hij apparatuur en documentatie beschikbaar en richt hij een kamer in als galerie. De eerste videokunstenaar die zijn werk op de Singel tentoonstelt is Livinus van de Bundt; dé inspirator van Coelho. Andere kunstenaars, zoals Bill Viola, Gary Hill, Shelly Silver en Gabor Body, melden zich snel aan. Het duurt niet lang totdat Monte Video een groot aanbod aan videowerken kan verhuren.


René Coelho with friends


1983
Dankzij overheidssubsidie kan Monte Video naar Amsterdam Noord verhuizen. Er is voldoende ruimte om regelmatig presentaties te geven. Niet alleen Nederlandse kunstenaars, maar ook buitenlandse videokunstenaars krijgen de mogelijkheid om hun videobanden of installaties te tonen.
ponthuis in Amsterdam noord


1986

De overheidssubsidies die Monte Video ontvangt worden bijna allemaal stopt gezet. Time Based Arts, dat in 1983 was opgericht door de Vereniging van Videokunstenaars. Time Based Arts maakte snel faam als distributeur van videokunst en werd wel gesteund door de overheid. Monte Video krijgt enkel nog een kleine overgangssubsidie van de gemeente.


Woody Vasulka in Montevideo op de zolder van het ponthuis 1986/87


1986 - 1993
René Coelho gaat door. Monte Video verhuist terug naar de Singel in het huis van René Coelho. Het verschaffen van productiefaciliteiten, distributie, documentatie en promotie wordt voortgezet. Dit wordt vooral gefinancierd met eigen inkomsten en door het opzetten van grote projecten. Een voorbeeld hiervan is 'Imago', een tentoonstelling van Nederlandse video-installaties die vanaf 1990 vijf jaar lang de wereld over reist en er worden eerste plannen gemaakt voor de conservering van videokunst. De voorzitter van Time Based Arts, Aart van Barneveld overleed waarna veel interne conflicten volgde.
Begin jaren negentig raakt ook Time Based Arts zijn subsidie kwijt en dreigt ten onder te gaan. Monte Video en Time Based Arts besluiten om samen een kunstprogramma op de Amsterdamse kabel te verzorgen: Kanaal Zero.

1993
Time Based Arts fuseert met Monte Video. Ze gaan voortaan verder onder de noemer: Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo/Time Based Arts. Door deze fusie komt er weer geld binnen van de Rijksoverheid. Zowel in 1997 als in 2001 wordt de subsidie uitgebreid en omgezet in een structurele subsidie voor vier jaar.

1993 - 2009
Het Nederlands Instituut voor Mediakunst verhuist nog twee keer: 1994 naar de Spuistraat en in 1997 naar het huidige pand aan de Keizersgracht. In deze jaren blijft het Instituut groeien en komt het tot de volgende missie:  Het NIMk (Nederlands Instituut voor Mediakunst ) ondersteunt de mediakunst op drie kerngebieden: presentatie, onderzoek en collectie. Tevens biedt het via faciliteiten een uitgebreide dienstverlening voor kunstenaars en kunstinstellingen. Hierbij horen ook educatieve programma's die voor alle activiteiten ontwikkeld worden.