publicatie

Richtlijnen met betrekking tot lange termijn conservering van digitale reproducties en metadata

Binnen het project 'Digitalisering van Eigentijdse Kunst voor Europeana' (Digitising Contemporary Art, DCA) digitaliseren 21 musea en kunstinstellingen ongeveer 30.000 eigentijdse kunstwerken en contextuele documenten, en maken deze beschikbaar voor Europeana. In dit portaal wordt de gedigitaliseerde inhoud van Europa's bibliotheken, kunstinstellingen, musea, archieven en audiovisuele collecties verzameld. Recentelijk zijn nieuwe resultaten van DCA op de website gepubliceerd.

Het NIMk heeft in dit Europese samenwerkingsproject de leiding over het onderdeel 'lange termijn conservering' en zal standaarden, best practice en richtlijnen voor de lange termijn conservering van digitale files en de benodigde infrastructuur voor opslag onderzoeken en beschikbaar maken. De eerste van deze best practices is nu gepubliceerd:

Guidelines for a long time preservation strategy for digital reproductions and metadata
Authors: Sofie Laier Henriksen, Wiel Seuskens, Gaby Wijers (NIMk)
External reviewer: Robert Gillesse (DEN)


In deze richtlijnen voor een lange termijn bewaarstrategie wordt uitgelegd hoe digitaal materiaal zoals tekst, afbeeldingen en video bewaard dient te worden. Naast een theoretische inleiding worden praktische voorbeelden gegeven van het beheer van gedigitaliseerde, en van oorsprong digitale kunstwerken. Elke instelling met een digitaal archief zou in haar beleid en plannen aandacht voor lange termijn toegang van haar digitale data moeten hebben: niet alleen voor toegankelijkheid in het heden, maar juist ook voor de toegang tot deze data op lange termijn. Als er geen rekening wordt gehouden met digitale bewaring voor de toekomst, is verlies of verandering van gegevens onvermijdelijk. Lange termijn conservering moet daarom een integraal onderdeel van het digitale collectiemanagement zijn.


De volgende best practice, over 'Opslag in de cloud', zal begin 2013 verschijnen.


Voor toegang tot de gepubliceerde documenten: http://www.dca-project.eu/deliverables

Download pdf