14-02-2005


Op 14 februari geeft het Nederlands Instituut voor Mediakunst specialisten uit het veld een overzicht van de huidige stand van zaken betreffende conservering en documentatie van mediakunst. Op deze conferentie worden diverse prominente projecten gepresenteerd door internationale sprekers.

Mediakunst Conservering: Conserveren en/of documenteren
Mediakunstwerken vertegenwoordigen een substantieel deel van de meest significante en dwingende artistieke uitingen van onze tijd. De werken vormen een rijke geschiedenis van de kunstpraktijk op een kwetsbaar medium. Vanwege de korte levensduur en het snelle in onbruik raken van de media formaten, werpt mediakunst echter ook significante hindernissen op voor nauwkeurige documentatie, toegang en behoud. Zonder strategieën voor behoud zullen veel van deze werken voor toekomstige generaties verloren gaan. Dit is waarom conservering van fundamenteel belang is voor de mediakunst, en een uitdaging voor gespecialiseerde technici, curatoren en wetenschappers op dit gebied. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst onderzoekt de registratie en conserveringsmethoden voor mediakunst en speelt een (internationaal) prominente rol bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe methoden en technieken op dit gebied.

Locatie: Nederlands Instituut voor Mediakunst, Keizersgracht 264, Amsterdam


Ochtendprogramma 9.00 - 14.00 uur
9.00 Ontvangst
9.30 Welkom en introductie
9.30 Gaby Wijers (Nederlands Instituut voor Mediakunst), Conservering van videokunst in Nederland
9.50 Peter Cornwell (ZKM), presentatie van onderzoek van diverse projecten
10.10 Tatja Scholte (INCCA, een internationaal netwerk als aanpak voor conservering
10.30 vragen en pauze
11.15 Caitlin Jones (Guggenheim Museum) over The Variable Media Network
11.45 Sandra Fauconnier (V2), Capturing Unstable Media Project een proces georienteerd model voor documentatie van electronische kunst
12.10 Juergen Enge (Staatliche Hochschule fur Gestaltung), OASIS
12.25 Alain Depocas (Langlois Foundation, Presentatie nieuw onderzoek
12.45 Werk lunch met vragen aan sprekers en discussie
14.00 Start middagprogramma

Middagprogramma
's Middags vindt er een besloten expertmeeting en workshop plaats met de OASIS partners. Hierbij worden de technische aspecten behandeld en besproken hoe internationale activiteiten en kennis over dit onderwerp beter afgestemd kunnen worden.


U kunt het volledige programma opvragen en/of hiervoor aanmelden bij het Nederlands Instituut voor Mediakunst. De kosten voor deelname aan het ochtendprogramma is incl. lunch € 25,-.

Resultaten
In de toekomst wordt een uitgebreide reader gepubliceerd op DVD met o.a. de lezingen, de beschrijvingen van de workshops en overig materiaal van de dag. Dit materiaal wordt ook op onze website gepubliceerd.

De conferentie wordt georganiseerd in het kader van het project OASIS - Open Archiving System with Internet Sharing. The OASIS project is een samenwerkingsproject binnen het EU Culture 2000 programma van de Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG), Karlsruhe, Duitsland, het International Centre for Art and New Technology (CIANT), Praag, Tsjechië, de University of Science and Technology (AGH), Krakow, Polen, het Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe, Duitsland, Les Instants Video Numeriques et Poetiques, Marseille, Frankrijk en het Nederlands Instituut voor Mediakunst, Amsterdam, Nederland. Samen ontwerpen deze instituten een nieuwe omgeving voor de mediakunst op het gebied van conservering, presentatie en distributie als ook een uitwisseling van informatie gericht op specifieke behoeften van locale culturele en educatieve organisaties en kunstenaars.