project

Collectie interface Planet M in mediatheek

Terwijl we hard bezig zijn Planet M klaar te stomen voor een nieuw seizoen staat de speciaal voor Planet M ontwikkelde interface in de Mediatheek.De collectie interface van Planet M is een interface op basis van de mediakunst-collectie van het NIMk (ruim 2.000 kunstwerken vanaf de jaren '70), en vormt een eerste, laagdrempelige introductie tot het beleven van mediakunst. Bezoekers kunnen voorafgaand aan hun bezoek aan Planet M al worden uitgenodigd om een eigen selectie (al dan niet onder begeleiding) te maken uit de collectie. Net zoals veel andere instellingen heeft het NIMk in de voorbije jaren veel aandacht besteed aan het digitaliseren en (online) beschikbaar stellen van haar collectie. Die online collecties willen natuurlijk we zo goed mogelijk delen met het publiek.


Interface op de Uitmarkt 2011

Publieksparticipatie vormt steeds belangrijkere factor in ons werk met de collectie: hoe betrek je een publiek actief bij online cultureel materiaal, en faciliteer je een rijke netwerkcultuur om materiaal te sharen, beschrijven, reviewen, taggen, hergebruiken of er anderszins interactief mee om te gaan?
Dit is de kernvraag van het onderzoeksproject Culture Vortex, waarin het NIMk met oa partners Beeld en Geluid en het Institute of Network Cultures onderzoek gedaan heeft naar gebruikersparticipatie in de eigen collectie. Het programma van Planet M is een uitstekende gelegenheid om ook participatie met collecties voor een breder publiek in gang te zetten. Uit onderzoek blijkt herhaaldelijk het 90-9-1 principe: het grootste deel van het publiek (90%) consumeert liefst, 9% participeert soms en 1% is echt actief. NIMk wil binnen Planet M  al deze groepen aanspreken en op elk niveau een persoonlijke en zinvolle introductie tot mediakunst bieden.

De NIMk collectie interface is een onderdeel van de programmering van Planet M dat bediend wordt door het publiek: een soort jukebox-de-luxe voor mediakunst. Deze interface geeft toegang tot een gevarieerd vooraf geselecteerd deel van de collectie van het NIMk: een 200-tal werken die speciaal gekozen zijn op toegankelijkheid, variatie en mate waarin ze een zo'n groot mogelijk publiek aanspreken.

Iedereen kan met deze interface een persoonlijke selectie maken uit dit deel van de collectie van het NIMk, op basis van eigen criteria en voorkeuren. Elke bezoeker krijgt zijn eigen selectie met werken te zien. Vervolgens kan hij die selectie verder aanpassen en naar eigen behoefte gebruiken, informatie toevoegen en delen met anderen. Op festivals kunnen deze selecties worden getoond op een publieksscherm binnen of buiten de Planet M en/of op beschikbare grote (buiten)schermen van het festival. Ook kunnen selecties gedeeld en vertoond worden op de festivalwebsite en bij allerlei externe online platforms zoals Facebook en YouTube.