event partnerorganisatie

Bewogen Beelden 2009

Van 28-05-2009 t/m 20-06-2009


Bijbels bezielde videokunst

28 mei t/m 20 juni in de Grote of Lebuinuskerk te Deventer
Opening woensdag 27 mei om 19.00 uur

INLEIDING
Sinds kort worden onder de grote paraplu van spiritualiteit en religie internationale beeldende kunsttentoonstellingen samengesteld, waar ook videokunst is te zien. De kunstenaars gebruiken beeldmotieven die teruggrijpen naar bekende taferelen uit de kerkelijke traditie. Daarnaast raakten veel kunstenaars in de jaren zestig geïnteresseerd in alternatieve spirituele stromingen als weerwoord aan het oprukkende kapitalisme en consumentisme.
Toch blijkt er - het werk van Bill Viola daargelaten - weinig bijbels georiënteerde, videokunst vertegenwoordigd te zijn. Vreemd, als je beziet dat de bijbel als heilig boek, maar ook als literatuur, in de westerse cultuur als één van de belangrijkste bronnen wordt gezien.
Deze tentoonstelling wil die leemte opvullen. In de getoonde narratieve videokunst spelen - direct of indirect - bijbelse verhalen een rol van betekenis. De kunst wordt in krachtige en vaak poëtische beelden uitgedrukt.

OPENING
De opening is op woensdag 27 mei om 19.00 uur met inleidingen van Bart Rutten (conservator van het Stedelijk Museum in Amsterdam) en Marcel Barnard (hoogleraar liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit (Utrecht) en aan de Vrije Universiteit Amsterdam en betrokken bij de Prof. dr. G. van der Leeuw-stichting, ontmoetingscentrum van kerk en kunst).
Tevens zal het boek 'Bewogen Beelden, bijbels bezielde videokunst' van Arent Weevers worden gepresenteerd.
Daarna is er gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken.

THEMA TENTOONSTELLING
Internationale videokunst waarin - direct of indirect - bijbelse verhalen een rol van betekenis speelt.

VIDEOKUNSTENAARS EN HUN KUNSTWERKEN
Bill Viola (Observance)
Marina Abramovic (Thomas Lips)
Sigalit Landau (DeadSee)
Roy Villevoye (Beginnings)
Yael Bartana (When Adar enters)
Peggy Ahwesh (The Third body)
Sebastian Diaz Morales (The Apocalyptic Man)
Erez Israeli (Untitled)
Pascal Lièvre (Marie)
Reinier Kur pershoek en Ron Sluik (March EDEN)
Corinna Schnitt (Once Upon a Time)
Pieter Baan Müller (De Laatste Dag/The Last Day)
Arent Weevers (Maria!)

BEZICHTIGING
De tentoonstelling in de Grote of Lebuinuskerk te Deventer is te bezichtigen van 28 mei t/m 20 juni 2009 tussen 11.00 – 17.00 uur (behalve zondag).

RONDLEIDINGEN
Speciaal voor middelbare scholieren en studenten zijn er rondleidingen en lesprogramma’s ontwikkeld.
Extra rondleidingen voor alle belangstellenden is op zaterdag 21 juni om 13.30 uur

LEZINGEN
Woensdag 3 juni 2009 om 19.30 uur
Arent Weevers
“Videokunst en bijbelverhalen, een inspirerend duo.”

Dinsdag 16 juni 2009 om 19.30 uur
Kitty Zijlmans
“Bijbels bezielde kunst weerwoord tegen de cultuur.”

SPONSERING
Bewogen Beelden is financieel mogelijk gemaakt door onder andere: Gemeente Deventer, Kerk en Wereld, SNS REAAL fonds,
Skanfonds, Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum, Stichting Rotterdam, Projecten in Nederland (PIN), Lizzy Breeman Stichting, Vermeulen Brauckman Stichting en Beamsystems.

SAMENWERKING
Arent Weevers van 'Heart and Soul' Deventer is de initiatiefnemer van ‘Bewogen Beelden’ in nauwe samenwerking met Stichting Faces, I See Faces.
Verder wordt met vele organisatie samengewerkt, zoals het Nederlands Instituut voor de Mediakunst/Montevideo te Amsterdam, het Beeldende Kunstcentrum Kunstenlab te Deventer, Kunst&Cultuur Overijssel in Zwolle, PKN-Deventer/Lebuinuskerk, het Etty Hillesum College en Saxion Hogescholen.

ADRES
Grote of Lebuinuskerk
Kleine Poot 7
Deventer

Met dank aan:
Bewogen Beelden is financieel mogelijk gemaakt door onder andere: Gemeente Deventer, Kerk en Wereld, SNS REAAL fonds, Skanfonds, Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum, Stichting Woudschoten, Stichting Rotterdam, Projecten in Nederland (PIN) en Lizzy Breeman Stichting.