Het NIMk werkt gestaag aan diverse archief projecten. Een daarvan is de inventarisatie en conservering van het archief van het kunstenaarscollectief Hooykaas/Stansfield. Samen met kunstenaar Madelon Hooykaas en stagaires is inmiddels een groot deel van het papieren deel en het video archief geinventariseerd en een aantal werken uit de 70er jaren geconserveerd.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het inventariseren van de fotocollectie.

Hierbij een verslag van het project en de werkwijze en een link naar de database
(www.nimk.nl/hooykaas-stansfield/  user name: gast, password: nimkgast).

Het is een work in progress wat hopelijk in 2010 afgerond kan worden met een tentoonstelling en publicatie.