presentatie

Mobile art

Zaterdag 20 oktober


Kunstenaarspresentaties Video Vortex

Mte: Giselle Beiguelman, Susan Collins, Rory Solomon

Presentaties door kunstenaars die werk in de tentoonstelling Video Vortex tonen vertellen over de achtergronden en ideeën van hun werk. Introductie door Grahame Weinbren – kunstenaar
 


 

Grahame Weinbren is een pionier op het gebied van interactieve film. Zijn installaties zijn wereldwijd tentoon gesteld onder andere in het Whitney Museum of American Art, LAMOCA, de Guggenheim Museum, het Berlijn Film Festival en Centre Georges Pompidou. Hij heeft opdrachten gekregen van onder andere het National Gallery of Art, de stad Dortmund, en InterCommunications Center van Tokyo. Wienbren publiceert en geeft internationaal lezingen over film, interactiviteit en nieuwe technieken. Hij is redacteur van het Millenium Film Journal http://www.grahameweinbren.net

Kunstenaarspresentaties van:

Susan Collins
Susan Collins is een vooraanstaande Engelse kunstenaar die werkt met digitale media. De laatste 10 jaar onderzocht zij de samenhang tussen realiteit en virtuele wereld. Susan Collins is directeur van de Slade Centre of Elctronic Media (SCEMFA) en is hoofd van de Slade School of Fine Art, University College London sinds 1995. http://www.susan-collins.net

Giselle Beiguelman
Giselle Beiguelman Is een nieuwe media kunstenaar en multimedia publicist die les geeft in Digitale Cultuur in het afstudeerprogramma aan Communicatie en Semiotics PUC-SP (Sao Paulo, Brazilië). Zij heeft kunstprojecten ontwikkeld voor mobiele telefoons (“ Wop Art”, 2001). Har werk wordt genoemd op vele media sites en in de internationale pers het werk van Beiguelman verschijnt in belangrijke anthologieën en gidsen die over digitale kunst gaan. http://www.desvirtual.com

Rory Solomon
Rory Solomon werkt met Marek Walczak en Martin Wattenberg aan de installatie NoPlace. Tijdens Video Vortex wordt de betaversie van No Place gepresenteerd. De uiteindelijke versie van het werk is te zien tijdens de Olympische spelen van Beijing in 2008. http://rorysolomon.com & http://noplace.mw2mw.com